Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 0.1 (24.11.2019)

Callicladiaceae Jan Kučera & Ignatov – dřevomilkovité

 

Monogenerická čeleď, popis viz popis rodu.

 

Callicladium H. A. Crum – dřevomilka (hvozděnka)

 

Rostliny středně velké až poměrně mohutné, žlutozelené, zlatavé nebo hnědavé. Lodyhy plazivé až vystoupavé, pravidelně nebo nepravidelně větvené, oble nebo mírně oploštěle olistěné, se vyvinutým středním svazkem, hyalodermis chybí. Pseudoparafylie kopinaté až široce kopinaté nebo lopatovité, na okraji zubaté, brvité, někdy až hvězdovitě dělené. Listy přímé nebo špičkami zahnuté, z vejčité báze postupně vytažené do dlouhé špičky, hladké nebo podélně řáskaté. Okraje ve spodní části obvykle úzce ohrnuté, celokrajné nebo v horní polovině zoubkaté. Žebro krátké, dvojité. Buňky čepele čárkovité, silnostěnné. Křídelní buňky v dobře ohraničené, někdy vyduté skupině, tvořené několika velkými, nafouklými, hyalinními, poději hnědavými buňkami, obklopenými menšími, zelenými, isodiametrickými buňkami. Jednodomé (autoické) nebo dvoudomé druhy. Perichaetiální listy podélně řáskaté. Štět do asi 30 mm dlouhý. Tobolka hladká, válcovitá, slabě nachýlená a prohnutá. Prstenec slabě rozlišený, nejvýše 2-řadý. Víčko dlouze kuželovité až zobanité. Obústí dobře vyvinuté, výtrusy 14 – 20 µm.

Rod s pravděpodobně třemi druhy rozšířenými na severní polokouli.

 

Poznámka: Dva u nás rostoucí druhy jsou si na první pohled značně nepodobné, a jejich blízká příbuznost byla zjištěna až na základě molekulárně fylogenetické rekonstrukce v pracích Schlesak & al. (2018) a Kučera & al. (2019). Jednotícími znaky jsou pouze podobný tvar pseduoparafylií a striktura křídelních buněk.

 

Schlesak, S., Hedenäs, L., Nebel, M., & Quandt, D. 2018. Cleaning a taxonomic dustbin: placing the European Hypnum species in a phylogenetic context! Bryophyte Diversity and Evolution, 40: 37–5., doi: 10.11646/bde.40.2.3

Kučera, J., Kuznetsova, O. I., Manukjanová, A., & Ignatov, M. S. 2019. A phylogenetic revision of the genus Hypnum: Towards completion. Taxon, doi:10.1002/tax.12095

 

Klíč k určení druhů:

1a

Rostliny oble olistěné, nepravidelně větvené, listy přímé; autoický, často plodný druh

C. haldanianum

1b

Rostliny poněkud oploštěle olistěné, téměř pravidelně a hustě zpeřeně větvené, listy špičkami háčkovitě zahnuté; dvoudomý, vzácně plodný druh

C. imponens

 

Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum – dřevomilka různolistá (hvozděnka různolistá)

Syn.: Heterophyllium haldanianum (Grev.) M. Fleisch.

 

Ekologie:

Rozšíření: Česká rep.:
Celkové:

Variabilita: .

Možné záměny:

Fotografie a ilustrace na webu:

 

Callicladium imponens (Hedw.) Hedenäs, Schlesak & D. Quandt – dřevomilka nádherná (rokyt nádherný)

Syn.: Hypnum imponens Hedw.

 

Ekologie:

Rozšíření: Česká rep.:
Celkové:

Variabilita: .

Možné záměny:

Fotografie a ilustrace na webu:


Poznámky k verzi:

Verze: 0.1 (24.11.2019): Vytvoření textu předběžné verze bez popisů druhů.