Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: Z. Hradílek

Verze: 1.0 (17.1.2005)

Ephemeraceae Schimp. – prchavkovité

 

Velmi malé terestrické mechy s krátkou až téměř chybějící lodyhou. Vyrůstají z vytrvávajícího nebo ± pomíjivého protonema. Gametofor je často tvořený jen obalnými listy. Listy jsou zpravidla růžicovitě nahloučené (perichaetiální listy mnohem větší), celokrajné nebo zubaté. Žebro chybí, redukované nebo vyvinuté, na průřezu bez stereid. Buňky čepele velké, pravoúhlé, kosníkovité nebo nepravidelně šestiboké.

Dioické, rhizautoické nebo autoické mechy.

Tobolka ponořená mezi listy, kulovitá nebo téměř kulovitá, v tom případě krátce zašpičatělá, kleistokarpní, stegokarpní nebo jen s naznačeným víčkem. Střední sloupek (kolumela) v době zralosti výtrusů již resorbovaný. Čepička mitrovitá, kápovitá nebo velmi drobná. Výtrusy velké.

Čeleď zahrnuje pouze 3 rody, z nichž jen 2 se vyskytují v Evropě.

 

Pozn.: Podle posledních výsledků analýz sekvencí chloroplastového genomu se ukazuje, že čeleď je v současném pojetí polyfyletická. Zatímco rod Micromitrium vychází jako sesterská skupina šířeji definované čeledi Leucobryaceae (pokud by tato pozice byla potvrzena, bude nutné pro něj patrně vystavit samostatnou čeleď), rod Ephemerum se zdá být poměrně jednoznačně součástí čeledi Pottiaceae. K problematice viz:

Hedderson T.A., Murray D.J., Cox C.J. & Nowell T.J. (2004): Phylogenetic relationships of haplolepideous mosses (Dicranidae) inferred from rps4 gene sequences. Systematic Botany 29: 29–41.

 

Klíč k určení rodů

 

1a

Tobolka ± kulovitá, se zřetelnou špičkou na vrcholu, stěna tobolky žlutá, průduchy přítomny, výtrusy větší než 35 µm

Ephemerum

1b

Tobolka kulovitá, bez špičky, stěna tobolky ± čirá, bez průduchů, výtrusy do 30 µm veliké

[Micromitrium]