Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: Z. Hradílek

Verze: 1.0 (17.11.2017)

Fontinalaceae Schimp. – prameničkovité

 

Malé až hodně veliké vodní mechy, snášející občasné a krátkodobé vynoření. Lodyhy temně zelené až černé, nepravidelně řídce až bohatě větvené, konce větví a lodyh trojhranné nebo oblé, dole často listů zbavené, na příčném řezu oblé nebo tupě troj- až pětihranné, bez středního svazku. Parafylie i pseudoparafylie chybí. Listy na lodyhách i větvích ± ve 3 řadách, vejčité až kopinaté, ploché, vyklenuté nebo výrazně kýlnaté s ± plochým okrajem. Žebro jednoduché nebo chybí. Buňky čepele protáhlé, hladké.
Tobolka vzpřímená, mezi prodlouženými obalnými listy ponořená nebo vyčnívá na prodlouženém štětu. Zuby exostomu kopinaté, zasucha ± spirálně zatočené, endostom tvoří kónicky vyklenutou síťku.
Čeleď má pouze tři rody, z nich jeden (Brachelyma Schimp.) roste jen v Severní Americe, ostatní dva jsou široce rozšířené povětšinou v temperátní zóně severní polokoule.

 

Literatura:

Welch W. H. (1960): A monograph of the Fontinalaceae. – The Hague, 357 p.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Listy bez žebra, křídelné buňky ± zřetelné, štět velmi krátký, čepička malá, zvonkovitá

Fontinalis

1b

Listy mají žebro, křídelné buňky chybí, štět delší, čepička veliká, kápovitá

Dichelyma

 


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (17.11.2017): Vytvoření textu úpravou původní verze z roku 1999.