Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (17.1.2005)

Geocalycaceae H. Klinggr. – vřesovkovité

 

Většinou poléhavé, zelené až hnědavé rostliny bez sekundární pigmentace, inisofylní. Větvení velmi variabilní, většinou laterálně interkalární (typ Lophozia), avšak přítomno i terminální a ventrální větvení; stolony většinou chybějí (kromě rodů Hepatostolonophora a Pachyglossa). Rhizoidy většinou vyrůstají z báze amfigastrií. listy většinou dvoulaločné, řidčeji nedělené, podložené; amfigastrie obvykle dvoulaločné, mnohdy s postranními zuby. Buňky spíše tenkostěnné, s nepříliš velkými, jen vzácně (mimoevropské druhy) uzlovitými ztluštěninami; siličná tělíska ve větším počtu v buňce.

Gemy nepříliš časté, obvykle dvoubuněčné; některé druhy s opadavými listy či jejich vrcholky.

Gametangia na postranních laterálně-interkalárních větvích (Lophocoleoideae) nebo ventrálně interkalárních větvích (Geocalycoideae). Androecea klasovitá, obalné listy ve většm počtu párů; stopka antheridia 1 – 2 (– 4) –  řadá. Samičí obalné listy velké u primitivních rodů, postupně redukované až potlačené (Geocalyx aj.). Periant terminální, postupně redukovaný u podčeledi Lophocoleoideae; u podčeledi Geocalycoideae redukovaný až chybí, nahrazuje jej perigynium. Tobolka vejčitá až podlouhle vejčitá. Mrštníky s 2 šroubovicemi.

Rozsáhlá, zřejmě parafyletická čeleď s řadou druhů, zvláště v širokém rodě Chiloscyphus (včetně Lophocolea). V Evropě 6 rodů, na našem území 3.

 

Klíč podčeledí a rodů:

 

1a

Rhizoidy obvykle roztroušené na spodní straně lodyhy, někdy častější poblíž inzerce spodních listů. Periant redukován, většinou skloněné perigynium hojně porostlé rhizoidy přítomno; stěna tobolky dvouvrstevná (podčeleď Geocalycoideae)

2

1b

Rhizoidy vyrůstají ve svazečcích pouze poblíž inzerce spodních listů. Periant neredukován, perigynium chybí; stěna tobolky 4 – 5-vrstevná (podčeleď Lophocoleoideae)

Chiloscyphus

2a

Spodní listy hluboce dvoudílné. Periant zcela chybí, nahrazen podzemním perigyniem

Geocalyx

2b

Spodní listy kopinaté až oválné, nedělené. Periant přítomen, perigynium nadzemní

Harpanthus

 

Poznámka 1: z našeho území byl třikrát (Haenke 1791, Opiz 1823, Plumert 1869) uváděn atlantsko-mediteránní druh Saccogyna viticulosa (L.) Dumort. Herbářové doklady se nedochovaly (cf. Váňa, Čas. Slez. Muz., ser. A, 26: 38, 1977), výskyt tohoto druhu na našem území je velmi nepravděpodobný (pravděpodobně se jednalo o záměny s druhy rodu Calypogeia).

 

Poznámka 2: Corda (1830 – 1835) uváděl z české části Jizerských hor také druh Leptoscyphus cuneifolius (Hook.) Mitt. Dokladová položka obsahuje juvenilní rostliny druhu Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. Navíc výskyt zmíněného atlantského druhu na našem území je prakticky vyloučen (cf. Váňa, Čas. Slez. Muz., ser. A, 12: 22, 1973).