Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (22.8.2006)

Lembophyllaceae Broth. – plavuníkovité

 

Poměrně velké, méně často drobné bokoplodé mechy, rostoucí v hustých nebo rozvolněných kobercích, tvořených přitisklými až vystoupavými, nepravidelně nebo pravidelně až téměř stromkovitě větvenými rostlinami. Diferenciace primárních, stolonovitých, řídce olistěných a sekundárních, normálně olistěných lodyh s ukončeným růstem obvykle mírně vyvinutá, střední svazek lodyhy přítomen nebo chybí. Olistění obvykle husté, střechovité až jehnědovité. Parafylie chybí, pseudoparafylie přítomny.

Listy lodyžní vejčitě kopinaté až obvejčité, krátce nebo dlouze zašpičatělé, žebro jednoduché, dvojité nebo chybí; větevní listy někdy odlišené, užší. Okraje listů celokrajné nebo v horní části zoubkaté. Buňky zelené, hladké nebo na konci prorátní, prodloužené, více či méně rovnoměrně ztlustlé, na křídlech obvykle diferencována skupina menších, tmavých buněk.

Dvoudomé. Perichaetiální listy hladké, s krátkým žebrem.

Štět dlouhý, přímý, hladký. Tobolka přímá nebo sehnutá, vejčitě elipsoidní až válcovitá, víčko zobanité, prstenec odpadávající nebo vytrvalý. Obústí tvořené dvěma kruhy alternujících zubů po 16, zuby exostomu příčně trámčité, téměř hladké, endostom obvykle dobře vyvinutý, bazální membrána nízká nebo vysoká, brvky někdy chybí.

Asi 10 rodů, převážně v subtropickém až tropickém pásmu, více na jižní polokouli, zejména v australasijské oblasti. V Evropě pouze rod Isothecium, často řazený do čeledi Brachytheciaceae.

 

Poznámka: Vymezení čeledi ve své historii prošlo bouřlivým a dosud zřejmě neukončeným vývojem. Fylogenetická příslušnost našeho rodu Isothecium do této čeledi však byla recentně potvrzena i molekulárně.


Poznámky k verzi:

Verze 1.0 (22.8.2006): Vytvoření textu.