Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: Z. Hradílek

Verze: 1.0 (12.2.2007)

Thuidiaceae Schimp. – zpeřenkovité

 

Rostliny středně veliké až veliké, charakteristicky matné, poléhavé až vystoupavé, pravidelně jednoduše nebo až trojnásobně pérovitě zpeřené, se sympodiálně větvenými lodyhami. Lodyhy nemají hyalodermis, střední svazek přítomen (vyjma Helodium). Větve i lodyhy hustě porostlé parafyliemi. Listy na lodyhách a větvích zpravidla odlišné tvarem a velikostí. Lodyžní listy alespoň špičkami odstálé, většinou řáskaté, ze široce vejčité báze náhle či zvolna, tupě až ostře zašpičatělé. Žebro jednoduché, silné a dlouhé. Větevní listy menší, za sucha přitisklé. Buňky listové ± isodiametrické, vzácně i prosenchymatické (Helodium), zaoblené, tlustostěnné, směrem ke středu listu a k bázi mírně prodloužené, většinou s jednou velkou papilou nebo méně často s několika menšími papilami (Pelekium).

Jednodomé nebo dvoudomé.

Štět prodloužený, hladký. Tobolka téměř přímá až vodorovná. Dvojité obústí typu Hypnum, dobře vyvinuté. Zuby exostomu dole s příčnými lamelami, endostom s vysokou bazální membránou a úzce perforovanými zuby.

Široce rozšířená čeleď s větším počtem zástupců na severní polokouli. Zahrnuje v závislosti na pojetí asi 10 rodů, v Evropě je známo 5.

 

Poznámka: Rodový koncept čeledi v předloženém klíči vychází z evropského seznamu mechů (Hill & al., J. Bryol. 28: 198 - 267, 2006), v němž je druh Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp. na rozdíl od Seznamu a červeného seznamu mechorostů České republiky (Kučera & Váňa 2006) vyčleněn do samostatného rodu Abietinella Müll. Hal.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Lodyhy 2 – 3krát pravidelně větvené

Thuidium

1b

Lodyhy jednoduše pérovitě zpeřené (nanejvýš jen slabě a nepravidelně dvakrát větvené)

2

2a

Buňky listové čepele krátké, oválné, rostliny suchých stanovišť

Abietinella

2b

Buňky listové čepele čárkovité, rostliny vlhkých stanovišť

Helodium

 

Poznámka: Z Hrubého Jeseníku (Vidly) zveřejnil Hein (Jahresber. Staatsoberrealschule Troppau Schulj. 1873–1874, 1874) údaj o výskytu druhu Pelekium minutulum (Hedw.) Touw (Cyrto-hypnum minutulum (Hedw.) W. R. Buck & A. H. Crum, Thuidium minutulum (Hedw.) Schimp., Microthuidium minutulum (Hedw.) Warnst.). Výskyt tohoto v Evropě velmi vzácného mechu na našem území nelze zcela vyloučit, nepodařilo se však nalézt herbářový doklad, který by údaj potvrdil. Od rodů Thuidium a Abietinella se liší menší velikostí (dorůstá sotva 2 cm) a buňkami listů, nesoucími 2 – 4 papily.


Poznámky k verzi:

Verze 1.0 (12.2.2007): Vytvoření textu.