Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Brachytheciaceae Schimp. – baňatkovité

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (23.8.2006)

Pseudoscleropodium (Limpr.) M. Fleisch. – lazovec

 

Poměrně robustní, světle až žlutavě zelené rostliny, rostoucí v obvykle rozlehlých kobercích.

Lodyhy poléhavé nebo mírně vystoupavé, ca. 5 až 15 cm dlouhé, pravidelně jednoduše zpeřeně větvené, větve 1 – 2 cm dlouhé, hustě jehnědovitě olistěné, na průřezu s přítomným středním svazkem. Pseudoparafylie okrouhle trojúhelníkovité.

Listy lodyžní a větevní velmi podobné, silně vyduté, někdy slabě nepravidelně podélně řáskaté, 2 – 2,8 mm dlouhé, široce elipsoidní až téměř kruhovité, obvykle s krátkou nasazenou špičkou, někdy i zaoblené. Okraje ploché nebo u báze ohrnuté, celokrajné nebo slabě zoubkaté v horní části. Žebro poměrně slabé, jednoduché, končící přibližně v polovině délky listu, nevybíhající v trn, někdy kratší a rozeklané.

Buňky ve střední části listu prodloužené až červíkovité, mírně rovnoměrně ztlustlé, do ca. 100 µm dlouhé, ve špičce poněkud kratší, na bázi kratší, širší a více ztlustlé a tečkované, křídelní buňky ve slabě odlišené skupině, krátce obdélníkovité až téměř čtvercové, širší, ztlustlé, tečkované, nesbíhavé.

Dvoudomý. Perichaetiální listy podobné lodyžním, se zahnutou špičkou.

Sporofyty nepříliš časté. Štět dlouhý, hladký.

Tobolka asymetricky vejčitá, vodorovná až převislá, s kuželovitým víčkem, prstenec loupavý po částech. Obústí dobře vyvinuté, výtrusy 12 – 16 µm. Čepička kápovitá, hladká.

Monotypický rod, vzhledem k morfologickým podobnostem často řazený do rodu Scleropodium, nejnověji však opět většinou rozlišován samostatně.

 

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Fleisch. – lazovec čistý (dutolistec čistý)

Syn.: Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.

 

Popis rostlin viz popis rodu.

Ekologie: nejčastěji na polostinných až stinných, vlhčích, mechatých místech podrostu jehličnatých, vzácněji i listnatých lesů, typicky okolo lesních cest a na pasekách, někdy ale i v kobercích pokrývajících humusem pokryté silikátové i vápencové skály a balvany, v trávnících, z nížin do montánního stupně.

Rozšíření: Česká rep.: široce rozšířený na celém území s těžištěm v podhorských a nižších horských polohách, chybí ve vyšších horských polohách a exponovaných místech nížinných xerotermních oblastí.
Celkové: subkosmopolitní druh, chybějící např. v tropické Jižní Americe a částech tropické Asie, na jižní polokouli pravděpodobně zavlečený.

Variabilita: v diakritických znacích vcelku stálý druh, značně proměnlivá bývá zejména barva v závislosti na stupni zastínění.

Možné záměny: druh je vzhledem k charakteristicky vydutým listům s krátkou nasazenou špičkou a poměrně krátkému žebru téměř nezaměnitelný; do jisté míry je podobný druh Pleurozium schreberi, který se však nápadně liší červenou lodyžkou, chybějícím nebo jen velmi krátkým a zdvojeným středním žebrem listů a jejich zaokrouhleně elipsoidním tvarem bez nasazené špičky.

Fotografie na internetu:  habitus rostlin (© Paul Busselen, WWW Kathol. Univ. Leuven, Kortrijk).

 


Poznámky k verzi:

Verze 1.0 (23.8.2006): Vytvoření textu.