Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (7.1.2005)

Marchantiaceae (Bisch.) Lindley – porostnicovité

 

Stélky většinou poměrně velké, dichotomicky, někdy i terminálně větvené. Dýchací póry soudečkovité, tvořené 4 – 7 kruhy buněk (chybějí u rodu Dumortiera). Dýchací dutiny v 1 (– 2) řadách (chybějí u Dumortiera), obvykle s asimilačními vlákny (chybějí u rodu Bucegia, nahrazeny slizovými papilami u rodu Neohodgsonia). Ventrální šupiny ve 2 – 4 (– 6) řadách.

Dvoudomé či jednodomé druhy. Antheridia rovněž na stopkatém receptakulu (pouze u této čeledi), stopka s (1 –) 2 (– 4) rhizoidálními rýhami a obvykle poněkud kratší než stopka samičího receptakula. Rovněž samičí receptakulum stopkaté s rhizoidálními rýhami, u rodu Neohodgsonia dichotomicky větvené a rovněž stopka větvená. Sporofyt obalen ještě pseudoperiantem, s krátkým štětem a kulovitou nebo krátce válcovitou tobolkou, která se otevírá rozpadem na nepravidelné chlopně. Stěna tobolky se spirálními a poloměsíčitými ztluštěninami. Mrštníky štíhlé, tvořené 2 šroubovicemi.

Celkem 5 rodů, rod Neohodgsonia je znám pouze z jižní polokoule. Rod Bucegia je omezen na vysokohoří v Karpatech, ostatní rody se vyskytují na našem území.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Stélky zelené, bez purpurové pigmentace, většinou s pohárky s rozmnožovacími tělísky; základní pletivo bez sklerenchymatických vláken; ventrální šupiny s ledvinitými přívěsky ve 4 – 6 řadách. Samičí receptakula hluboce 8 – 11 – laločná

Marchantia

1b

Stélky téměř vždy s purpurovým nádechem, bez pohárků s rozmnožovacími tělísky; základní pletivo se sklerenchymatickými vlákny; ventrální šupiny s kopinatými přívěsky ve 2 řadách. Samičí receptakula nedělená

Preissia