Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Pylaisiaceae Schimp. – čepejřnatkovité

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (25.1.2020)

Roaldia P. E. A. S. Câmara & Carv.-Silva – ohrnutolistec

 

Rostliny obvykle středně veliké, řidčeji drobnější nebo poměrně mohutné, hnědavé nebo žlutozelené, v poměrně hustých kobercích. Lodyhy 3–5 cm dlouhé, plazivé, konci vystoupavé nebo téměř vzpřímené, oválné na průřezu, se slabým středním svazkem, bez hyalodermis, avšak s epidermálními buňkami na vnější straně tenkostěnnými, dovnitř prohnutými, téměř pravidelně zpeřeně nebo nepravidelně větvené, větve zploštělé nebo oblé, 3–7 mm dlouhé. Pseudoparafylie kopinaté nebo vejčité. Listy vejčité až vejčitě kopinaté, slabě až silně srpovitě zahnuté, mírně vyduté, slabě až výrazně podélně řáskaté, postupně zúžené do krátké nebo dlouhé vytažené špičky, na okraji slabě nebo výrazně ohrnuté až téměř pod špičku,, téměř celokrajné nebo nahoře slabě zoubkaté. Žebro velmi krátké, dvojité. Buňky ve středu listu poměrně krátké a široké, 30–50 µm dlouhé, se silně nebo slaběji ztlustlými stěnami, bazální buňky širší, s pórovitými stěnami, křídelní buňky zaobleně čtvercovité, v poměrně početné, ale nepříliš nápadné a ne vyduté skupině, na okraji v řadě ca. 8–15 buněk, v samém rohu obvykle několik větších, hyalinních sbíhavých buněk. Listy větevní menší, podobného tvaru jako lodyžní.
Dvoudomý. Vnitřní perichaetiální listy řáskaté, s nezřetelným žebrem. Sporofyty vzácné; štět 10–20 mm dlouhý, tobolka dlouze vejčitá až zaobleně válcovitá, nachýlená, buňky exothecia krátce zaobleně obdélníkové, mírně ztlustlé. Víčko vysoce kuželovité. Výtrusy 12–15 µm, velmi jemně papilnaté.

Rod s dvěma druhy, u nás jediný (dříve rozlišovaný jen jako varieta druhu Roaldia revoluta, případně od něj nerozlišovaný).

 

Roaldia dolomitica (Milde) Hedenäs, Schlesak & D. Quandt – ohrnutolistec dolomitový (rokyt dolomitový)

Syn.: Hypnum dolomiticum Milde, Hypnum revolutum var. dolomiticum (Milde) Mönk., Stereodon dolomiticus (Milde) Loeske, Hypnum ravaudii Boulay, Hypnum revolutum var. ravaudii (Boulay) Ando

 

Rostliny poměrně drobné, vzpřímené, v hustých hnědavých až hnědočervených kobercích, větve 2–5 mm dlouhé. Lodyžní listy podlouhle vejčité, nezřetelně podélně řáskaté nebo i zcela neřáskaté, postupně či náhle zúžené do poměrně krátké, celokrajné nebo jemně zoubkaté špičky, okraje jen slabě ohrnuté, případně na jedné straně ploché (vzácně na většině listů ploché po obou stranách). Žebro velmi krátké, nezřetelné. Buňky ve středu listu 25–40 µm dlouhé. Sporofyt pravděpodobně není znám.

Ekologie: na bazických exponovaných skalách, obvykle nad horní hranicí lesa.

Rozšíření: Česká rep.: znám z jediné lokality – Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku, kde však byl doložen jen historickým sběrem Sendtnera z roku 1839 (v literatuře udáván jako Hypnum revolutum), považován za vyhynulý druh.
Celkové: Alpy, Skandinávské pohoří, Balkán, Himálaj, Severní Amerika, Patagonie.

Variabilita: proměnlivá je mj. míra zahnutí listů, délka buněk a šířka jejich stěn.

Možné záměny: Buckia vaucheriviz poznámku pod tímto druhem.
Drepanium fastigiatum viz poznámku pod tímto druhem.


Poznámky k verzi:

Verze: 1.0 (25.1.2020): Doplnění popisu rodu a druhu.

 

Verze: 0.1 (30.11.2019): Vytvoření předběžné verze textu bez popisu druhu.