Untitled Document

Novinky

5.2.2021: Doplnění popisů u rodů Herzogiella a Ortholimnobium.

29.1.2021: Doplnění popisů u rodů Isopterygiopsis a Pseudotaxiphyllum.

28.1.2021: Doplnění popisů u rodů Myurella, Orthothecium a Platydictya.

8.11.2020: Přidány klíče čeledi Plagiotheciaceae a předběžným zpracováním jejích rodů.

17.9.2020: Přidán popis čeledi Taxiphyllaceae s rodem Taxiphyllum.

16.9.2020: Doplněn popis druhů rodu Hypnum.

14.9.2020: Doplněn popis druhů rodu Jochenia.

16.8.2020: Doplněn popis rodu Calliergonella a jeho druhů.

26.1.2020: Doplněn popis rodů Homomallium a Pylaisia a jejich druhů.

25.1.2020: Doplněn popis rodu Roaldia a našeho druhu.

15.12.2019: Doplněny popisy druhů rodu Callicladium.

9.12.2019: Doplněny popisy druhů rodů Stereodon a Pseudohygrohypnum.

4.12.2019: Doplněn popis rodu Ptilium.

30.11.2019: Přidány popisy rodů Drepanium, Microhypnum a čeledí Myuriaceae s rodem Ctenidium a Pylaisiaceae; rody této čeledi jsou kromě rodu Buckia zatím vystaveny provizorně bez popisů. Rody Ephemerum a Micromitrium přesunuty do jiných čeledí.

27.11.2019: Přidán popis čeledi Pylaisiadelphaceae s rodem Platygyrium.

25.11.2019: Přidán popis čeledi Stereodontaceae a klíč k druhům rodu Stereodon.

24.11.2019: Přidán klíč k určení mechů s "hypnoidním" vzezřením a popisy čeledí Hypnaceae, Callicladiaceae a Jocheniaceae, včetně klíčů k určení druhů Hypnum, Callicladium a Jochenia.

1.12.2017: Aktualizováno zpracování rodů Trichostomum (oddělení rodů Oxystegus a Pottiopsis) a Barbula (oddělení rodů Hydrogonium a Streblotrichum), přizpůsobení rodového klíče.

29.11.2017: Přidány ilustrace části druhů v čeledi Hylocomiaceae.

22.11.2017: Aktualizace zpracování rodu Sphagnum.

19.11.2017: Přidáno zpracování čeledi Fontinalaceae.

24.10.2017: Nové zpracování čeledi Anastrophyllaceae a aktualizace klíče na listnaté játrovky.

22.10.2017: Nové zpracování čeledi Lophoziaceae.

16.10.2017: Nové zpracování čeledí Jungermanniaceae, Solenostomataceae a Scapaniaceae.

12.10.2017: Nové zpracování čeledí Gymnomitriaceae (vč. Nardia).

11.10.2017: Nové zpracování, úpravy a aktualizace u čeledí Adelanthaceae, Antheliaceae, Cephaloziaceae, Endogemmataceae a Myliaceae.

10.10.2017: Úpravy a doplnění textů čeledí Calypogeiaceae, Cephaloziellaceae, Lepidoziaceae, Geocalycaceae, Harpanthaceae a Lophocoleaceae.

9.10.2017: Úpravy a doplnění textů rodů a popisu čeledi Lejeuneaceae, osamostatnění rodu Microlejeunea.

4.10.2017: Drobné úpravy textů čeledí Frullaniaceae, Porellaceae a Radulaceae.

3.10.2017: Aktualizace textů hlevíků, čeledí Aneuraceae, Blepharostomataceae, Metzgeriaceae, Moerckiaceae, Pelliaceae a Pallaviciniaceae a rodů Aneura, Riccardia, Metzgeria, Moerckia, Apopellia a Pellia.

2.10.2017: Přepracování rodových popisu, klíčů, aktualizace rozšíření v rodech Asterella, Mannia, Marchantia, Oxymitra a Riccia.

23.2.2009: Přepracován text u rodu Funaria.

21.2.2008: Přidáno zpracování čeledi Rhytidiaceae.

18.2.2008: Přidáno zpracování čeledi Tetraphidaceae.

27.2.2007: Přepracování okruhu Tortula muralis agg.

12.2.2007: Přidáno zpracování čeledi Thuidiaceae.

6.2.2007: Přidáno zpracování čeledi Splachnaceae.

23.1.2007: Přidáno zpracování čeledi Neckeraceae.

19.1.2007: Doplněn rodový klíč k popisu čeledi Brachytheciaceae.

18.1.2007: Přidáno zpracování rodu Brachythecium.

10.1.2007: Přidáno zpracování rodu Cirriphyllum.

6.10.2006: Přidáno zpracování rodu Oxyrrhynchium.

15.9.2006: Přidáno zpracování rodu Tomentypnum.

11.9.2006: Přidáno zpracování rodů Eurhynchium a Plasteurhynchium.

8.9.2006: Přidáno zpracování rodů Eurhynchiastrum a Kindbergia.

7.9.2006: Přidáno zpracování rodu Rhynchostegiella.

25.8.2006: Přidáno zpracování rodů Rhynchostegium a Platyhypnidium.

24.8.2006: Přidáno zpracování rodů Homalothecium a Pseudoscleropodium.

22.8.2006: Přidáno zpracování čeledi Lembophyllaceae (Isothecium) a popis čeledi Brachytheciaceae.

7.8.2006: Provedeny úpravy a doplnění vyhledávací databáze mechorostů.

14.3.2006: Přidáno zpracování čeledi Hylocomiaceae.

17.2.2006: Přidáno zpracování čeledi Encalyptaceae.

14.2.2006: Přidáno zpracování čeledi Andreaeaceae.

10.2.2006: Přidáno zpracování čeledi Leskeaceae.

3.1.2006: Aktualizováno zpracování čeledi Conocephalaceae.

16.12.2005: Přidáno zpracování čeledi Schistostegaceae.

15.12.2005: Přidáno zpracování čeledi Fissidentaceae.

14.7.2005: Aktualizováno zpracování rodu Syntrichia.

10.3.2005: Přidáno zpracování rodu Scapania.

7.2.2005: Do celkového klíče přidán klíč na listnaté játrovky.

3.2.2005: Do celkového klíče přidán klíč na lupenité játrovky.

24.1.2005: Přidáno zpracování čeledi Lophoziaceae a doplněny odkazy a mikrofotografie k části druhů čeledi Ephemeraceae.

21.1.2005: Přidáno zpracování čeledi Amblystegiaceae. Rozšířeny možnosti vyhledávání v databázi.

20.1.2005: Přidáno zpracování čeledí Gymnomitriaceae, Jungermanniaceae a Scapaniaceae (bez rodu Scapania).

18.1.2005: Přidáno zpracování rodu Bryum a čeledí Ephemeraceae, Antheliaceae, Cephaloziaceae, Geocalycaceae, Plagiochilaceae, Jubulaceae, Lejeuneaceae, Porellaceae a Radulaceae.

13.1.2005: Přidáno zpracování čeledí Ptilidiaceae a Lepidoziaceae.

11.1.2005: Přidáno zpracování čeledí Fossombroniaceae, Pelliaceae, Aneuraceae, Metzgeriaceae, Pallaviciniaceae, Trichocoleaceae, Pseudolepicoleaceae a Cephaloziellaceae.

7.1.2005: Přidáno zpracování čeledí Calypogeiaceae, Haplomitriaceae, Blasiaceae a čeledí řádu Marchantiales.

5.1.2005: Přidáno zpracování hlevíků.

22.12.2004: Přidáno zpracování rodu Pohlia.

18.10.2004: Přidán text rodu Plagiobryum.

15.10.2004: Přidán text rodu Anomobryum.

13.10.2004: Přidán text rodu Rhodobryum.

16.9.2004: Přidán popis a klíč k čeledi Bryaceae, rody Mielichhoferia a Orthodontium.

3.9.2004: První pokus o část celkového klíče, zatím pro haplolepidní mechy.

1.9.2004: Přidány texty čeledi Ditrichaceae.

27.8.2004: Přidán text rodu Seligeria.

30.6.2004: Přidány texty k čeledi Seligeriaceae (zatím bez rodu Seligeria).

29.6.2004: Přidána čeleď Ptychomitriaceae.

8.6.2004 Zprovozněna vyhledávací databáze jmen mechorostů ČR.

7.4.2004 Přidány texty čeledí Aulacomniaceae, Bartramiaceae, Hedwigiaceae a Timmiaceae.

5.4.2004 Aktualizace textu rodu Barbula.

17.3.2004 Přidány odkazy na existující ilustrace v BFNA u čeledí Pottiaceae, Dicranaceae a Leucobryaceae.

 

Archiv novinek

Mechorosty České republiky

on-line klíče, popisy a ilustrace

Jan Kučera (ed.)

Coscinodon img

Projekt využívá výsledky grantu GA ČR 206/97/0274

Klíč k určování mechorostů ČR
(J. Váňa, J. Kučera, Z. Hradílek, Z. Soldán)

GA�R logo


O projektu | Hosting | 2004-2021 J. Kučera