Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 1.2 (25.11.2019)

Pottiaceae Hampe – pozemničkovité

 

Drobné až středně velké, vzácně mohutnější rostliny různých životních forem, obvykle vzpřímeně rostoucí, nepříliš výrazně sympodiálně větvené.

Listy obvykle kopinaté až dlouze kopinaté nebo jazykovité, vzácněji lopatovité nebo vejčité. Čepel většinou  jednovrstevná, báze listů často rozšířená, vejčitá nebo podlouhlá, někdy pošvatě přiléhající. Žebro obvykle končí těsně pod špičkou nebo ve špičce, často vybíhá jako hrot nebo hyalinní chlup. Na průřezu 1 nebo více řad vůdčích buněk, dorzální pruh stereid, ventrální stereidy někdy chybí, hydroidy někdy přítomny, epidermis přítomna ventrálně, dorzálně často slabá nebo chybí.

Buňky v horní části listu téměř vždy isodiametrické, slabě nebo silněji ± rovnoměrně ztlustlé, obvykle papilnaté; bazální buňky obvykle diferencované, obdélníkovité, často hyalinní až nafouklé, hladké.

Jednodomé nebo dvoudomé. Gametangia terminální nebo laterální na krátkých větvích (kladokarpní).

Štět obvykle mnohem delší než tobolka, vzácněji redukovaný.

Tobolka obvykle stegokarpní, vzácněji kleistokarpní, válcovitá až vejčitá. Čepička kápovitá, vzácně mitrovitá.

Neredukované obústí tvořeno 32, resp. 16 k bázi dělenými, niťovitými, papilnatými, levotočivě zkroucenými zuby, bazální membrána zpravidla vytvořena; častá různá míra redukce obústí.

Kosmopolitně rozšířená čeleď s více než 1450 udávanými druhy (Zander 1993), skutečný počet je však pravděpodobně mnohem menší.

Literatura:

Zander R.H. 1993. Genera of the Pottiaceae: mosses of harsh environments. Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences 32: vi + 378 pp.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a Rostliny velmi malé, efemerní, poupátkovité, vyrůstající z vytrvalého vláknitého protonematu; listy často vyvinuty jen obalné, na okraji nepravidelně oddáleně zubaté, s buňkami většinou tenkostěnnými, hladkými, kosníkovitými až nepravidelně protáhle šestibokými; tobolka kleistokarpní, mezi listy ponořená, štět velmi krátký nebo chybí Ephemerum
1b Rostliny jiných vlastností, pokud efemerní a s kleistokarpní tobolkou na velmi krátkém štětu, pak buňky listů ± isodiametrické a obvykle papilnaté 2
2a Žebro na ventrální straně listů s podélnými fotosyntetickými lištnami
2b Žebro na ventrální straně listů s fotosyntetickými jednořadými několikabuněčnými vlákny
3
2c Žebro na ventrální straně listů bez fotosyntetických lišten nebo vláken
4
3a Okraje listů vehnuté nad čepel, listy vejčitě až podlouhle jazykovité, hyalinní chlup chybí
3b Okraje listů ploché, listy široce vejčité, hyalinní chlup přítomen
3c Okraj listů nad čepel vehnutý (obr., někdy pouze se tak jevící pod podložním sklíčkem)
5
4a Okraj listů ohrnutý (obr.)
4b Okraj listů plochý (obr., čepel může být stočená vzhůru nebo dolů)
5a Listy široce vejčité až obvejčitě lopatovité
6
5b Listy kopinaté až čárkovitě kopinaté
7
6a Listy stříbřitě zelené, buňky volné, obsahující málo chlorofylu, hladké, bez množilek na listech
6b Listy obvejčitě lopatovité, zelené, buňky plné chlorofylu, papilnaté, s množilkami na ventrálním povrchu žebra
7a Bazální buňky diferencovány ve tvaru V (obr.)
7b Bazální buňky diferencovány napříč celou bází listu (obr.)
8
8a Dvoudomé druhy, vzácně plodné
8b Jednodomé (autoické) druhy
9
9a Buňky hustě papilnaté, papily často c-tvaré, obvykle zakrývající lumen buněk a areolace nezřetelná (obr.). Buňky v horní části listu tenkostěnné nebo velmi slabě rovnoměrně ztlustlé
9b Buňky řídce papilnaté, papily často velké, jednoduché nebo vícečetné, nezakrývající lumen buněk a areolace zřetelná (obr.). Buňky v horní části listu rovnoměrně ztlustlé
10a Velmi drobné mechy s kleistokarpní tobolkou ponořenou mezi obalné listy nebo i krátce vyčnívající
11
10b Velmi drobné až statné mechy se stegokarpní tobolkou nebo sterilní
12
11a Buňky hladké, listy silně vyduté
11b Buňky výrazně papilnaté, listy ± ploché nebo slabě kýlnaté
12a Ventrální stereidy na průřezu žebrem v dolní třetině listu chybí (obr.)
13
12b Ventrální stereidy na průřezu žebrem alespoň v dolní třetině listu přítomny (obr.)
13a Listy kopinaté až dlouze nebo čárkovitě kopinaté, z vejčitě rozšířené báze ± rovnoměrně se zužující ke špičce (obr.)
14
13b Listy vejčité, lopatovité nebo podlouhle vejčitě kopinaté, se špičkou ± náhle zúženou (obr.)
16
14a Gametangia na krátkých postranních větvích (kladokarpní), listy výrazně kýlnaté (obr.), buňky velmi hustě papilnaté, areolace zcela nezřetelná
14b Gametangia terminální (akrokarpní, pozor! zejména perigonia často na velmi zkrácených větvích poupátkovitá), listy méně výrazně kýlnaté, buňky papilnaté nebo hladké, areolace alespoň částečně zřetelná
15
15a Listy spirálně ohrnuté (obr.)
15b Listy ohrnuté, ale ne spirálně (obr.)
16a Buňky v horní části listu rhombické, hyalinní, okraje spirálně ohrnuté
16b Buňky v horní části listu zaobleně čtvercové nebo isodiametricky šestiboké, nehyalinní, okraje ohrnuté, ale ne spirálně
17
17a Rostliny velmi drobné, červenohnědé, KOH+ červená, listy kratší než 1 mm
17b Rostliny větší, listy delší než 1 mm
18
18a Dorzální stereidy na průřezu žebrem tvoří svazek ve tvaru V nebo U (obr.), dorzální epidermis chybí
18b Dorzální stereidy na průřezu žebrem tvoří polokruhový svazek (obr.), dorzální epidermis alespoň laterálně přítomna
19a Vodní mechy s okraji listu vícevrstevnými, tvořícími na průřezu výrazný val
19b Mechy různých biotopů, pokud hygrofytní, pak okraje netvoří vícevrstevný val
20
20a Ventrální povrchové buňky žebra prodloužené (> 2:1), obvykle hladké
21
20b Ventrální povrchové buňky žebra přecházející z čepele, < 2:1
21a Listy na okraji pod špičkou zoubkaté
21b Listy na okraji pod špičkou celokrajné, nanejvýš papilami vroubkované
22
22a Střední svazek lodyhy přítomen
23
22b Střední svazek lodyhy chybí
23a Rostliny často hnědé nebo tmavě zelené; listy obvykle postupně se zužující do dlouhé, úzce kopinaté špičky; pokud špička široce zašpičatělá nebo jazykovitá, pak žebro obvykle končí pod špičkou. Ventrální povrchové buňky žebra často isodiametrické. Bazální buňka axilárních vlásků hnědá, krátká a často silnostěnnější než ostatní
23b Rostliny obvykle živě zelené až žlutozelené; listy vejčitě kopinaté, s poměrně širokou, ostře se zužující nebo jazykovitou špičkou; žebro končí ve špičce nebo hrotitě vybíhavé. Ventrální povrchové buňky žebra vždy prodloužené. Bazální buňka axilárních vlásků neodlišená, hyalinní
24
24a Štět žlutý, obalné listy rourkatě objímavé, s redukovaným žebrem, žebro vegetativních listů ± končí se špičkou; rhizoidální gemy velké (až 180 µm), kulovité
24b Štět oranžový až hnědý, obalné listy málo odlišené, s neredukovaným žebrem, žebro vegetativních listů hrotitě vybíhavé; rhizoidální gemy chybí
25a Buňky listů téměř hladké, případné papily nízce kónické, hyalodermis lodyhy chybí
25b Buňky listů hustě papilnaté c-tvarými papilami, hyalodermis lodyhy přítomna (obr.)
26a Buňky listů hladké (na průřezu někdy vyboulené)
27
26b Buňky listů papilnaté
27a Listy silně vyduté, vejčité
28
27b Listy nejsou vyduté
29
28a Rostliny s kleistokarpní tobolkou na redukovaném štětu, v teplých oblastech
28b Rostliny se stegokarpní tobolkou na prodlouženém štětu, v alpinském pásmu
29a Listy úzce vejčitě kopinaté, s dvouvrstevnými okraji, rhizoidální gemy přítomny
29b Listy široce až vejčitě nebo podlouhle kopinaté, okraje jednovrstevné, rhizoidální gemy chybí
30
30a Rostliny zelené, okraje listů celokrajné
30b Rostliny hnědočervené, okraje listů pod špičkou drobně až silně zoubkaté
31a Ventrální stereidy chybí
32
31b Ventrální stereidy přítomny
32a Rostliny hnědočervené, okraje listů pod špičkou drobně až silně zoubkaté
32b Rostliny zelené, okraje listů celokrajné
33
33a Buňky nízce nezřetelně mamilnaté nebo papilnaté
33b Buňky hustě nebo řídce papilnaté drobnými kónickými nebo rozvětvenými papilami, nikdy mamilnaté
34
34a Gametangia na krátkých postranních větvích (kladokarpní), listy výrazně kýlnaté (obr.), buňky velmi hustě papilnaté, areolace zcela nezřetelná
34b Gametangia terminální (akrokarpní, pozor! zejména perigonia často na velmi zkrácených větvích poupátkovitá), listy méně výrazně kýlnaté, buňky papilnaté nebo hladké, areolace alespoň částečně zřetelná
35
35a Rhizoidální gemy chybí (axilární gemy v paždí listů někdy přítomny), prstenec tvořen drobnými, neloupavými buňkami
35b Vřetenovité rhizoidální gemy přítomny, prstenec tvořen nafouklými, loupavými buňkami
36a Listy ± čárkovité, úzké, s okraji téměř v celé délce paralelními (obr.), žebro končí pod špičkou, silné, vyplňující ca. 1/3 šířky čepele
37
36b Listy široce až čárkovitě kopinaté, s okraji z oválné báze ke špičce ± postupně se zužujícími, žebro často hrotitě vybíhavé, silné nebo slabé, vyplňující obvykle < 1/4 šířky čepele
38
37a Bazální buňky tenkostěnné, nafouklé, na okrajích alespoň u horních listů zubaté (obr.)
37b Bazální buňky obdélníkové, nenafouklé a silnostěnné, okraje bází celokrajné
38a Bazální nebo jen křídelní buňky diferencovány ve tvaru V (obr.)
39
38b Bazální buňky diferencovány napříč celou bází listu (obr.)
39
39a Okraje listů pod špičkou více či méně zoubkaté, listy za vlhka zpět odstálé
39b Okraje listů pod špičkou celokrajné nebo papilami vroubkaté, listy za vlhka šikmo odstálé
40a Rostliny velmi drobné, s široce kopinatými až vejčitými listy. Buňky v horní části listů rovnoměrně nápadně ztlustlé, papilnaté obvykle jednoduchými velkými papilami, areolace dobře zřetelná
40b Rostliny s kopinatými až čárkovitě kopinatými listy, buňky nezřetelně ztlustlé, obvykle silně papilnaté, areolace často nezřetelná. Drobné až statné rostliny
41
41a Baze listů žlutavé. Listy široce jazykovitě kopinaté, příčně vlnkaté. Peristom vysoký, levotočivě kroucený
41b Baze listů ± hyalinní. Listy dlouze až čárkovitě kopinaté, úzké. Peristom přímý nebo chybí
42
42a Rostliny jednodomé, často plodné, se zřetelně vehnutými okraji listů alespoň pod špičkou. Peristom, pokud přítomen, tvořený 16 tupě kopinatými zuby, do ca. 100 µm délky
42b Rostliny dvoudomé, zřídka plodné, s okraji plochými nebo v kápovité špičce zvednutými. Peristom tvořen 32 nebo 16 k bázi dělenými niťovitými zuby
43
43a Rostliny obvykle středně velké, s příčně vlnkatou, lámavou čepelí
43b Rostliny obvykle drobné, s nevlnkatou, nelámavou čepelí

 

Pozn. 1: z našeho území byly udávány rovněž druhy dalších čtyř rodů – Aschisma carniolicum (F.Weber & D.Mohr) Lindb., Leptobarbula berica (De Not.) Schimp., Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe a Molendoa sendtneriana (Bruch & Schimp.) Limpr., které byly revizí vyloučeny nebo je jejich výskyt u nás zcela nepravděpodobný.

 

Pozn. 2: v sousedních zemích (Německo, Maďarsko) byl v posledních letech zaznamenán neofytický druh, původem z jižní Afriky, Leptophascum leptophyllum (Müll.Hal.) J.Guerra & M.J.Cano (Phascum leptophyllum Müll.Hal., Leptophascum leptophyllum (Müll. Hal.) J. Guerra & M.J. Cano, Chenia leptophylla (Müll.Hal.) R.H.Zander, Chenia rhizophylla (Sakurai) R.H.Zander). Habitem a tvarem listů připomíná drobné druhy rodu Tortula sect. Pottia, liší se početnými rhizoidálními gemami, podobného typu jako u druhu Didymodon australasiae, žebro má na průřezu pouze drobné vůdčí buňky uzavřené v epidermis, sporofyt tvořený kleistokarpní ponořenou tobolkou nebyl v Evropě zaznamenán.


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.2. (25.11.2019): doplnění rodů Ephemerum a Cinclidotus do rodového klíče.

 

Verze 1.1 (1.12.2017): úprava klíče pro zohlednění nově rozlišovaných rodů Oxystegus, Pottiopsis, Hydrogonium a Streblotrichum.

 

Verze 1.0 (21.1.2004): Vytvoření klíče.