Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Pottiaceae Hampe – pozemničkovité

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (30.11.2017)

Pottiopsis Blockeel & A.J.E.Sm. – pozemničkovec

 

Rostliny jednotlivě rostoucí, v rozvolněných nebo i hustých trsech, zelené v horní části, hnědavé naspodu.

Lodyhy krátké, ca. 0.5 – 2 mm vysoké, na průřezu zaobleně pětiboké, střední svazek, sklerodermis i hyalodermis přítomna.

Listy za sucha stočené až kadeřavě pokroucené, za vlhka šikmo až slabě nazpět odstávající, postupně se zvětšující k vrcholu, podlouhle až široce kopinaté nebo i jazykovité, ca. 0.8 – 1.5 mm dlouhé. Čepel v horní části vzhůru stočená, jednovrstevná. Okraje ploché až zřetelně vehnuté nad čepel v horní části, celokrajné, jednovrstevné. Žebro poměrně silné, hrotitě vybíhavé, na povrchu ventrálně s čtvercovými buňkami přecházejícími z čepele, dorzálně buňky prodloužené, hladké. Na průřezu 1 řada vůdčích buněk, dorzální i ventrální stereidy, hydroidy chybí, epidermis dobře vyvinuta ventrálně, slabě dorzálně.

Buňky v horní části zaobleně čtvercové, 7 – 10 µm široké, mírně rovnoměrně ztlustlé, papilnaté, papily jednoduché, kónické nebo rozvětvené, nezakrývající lumen buňky (areolace proto velmi dobře patrná). Bazální buňky obdélníkovité, hladké, mírně rovnoměrně ztlustlé, žlutavé až hyalinní, s postupným přechodem k horním buňkám.

Autoické nebo paroické druhy. Perichaetiální listy nápadně zvětšené, objímající štět.

Štět žlutý, ca. 2 – 13 mm dlouhý.

Tobolka vzpřímená, vejčitá až válcovitě elipsoidní, oranžově hnědá, podélně rýhovaná, prstenec tvořen nafouklými loupavými buňkami, víčko dlouhé, zobanité, čepička kápovitá, hladká.

Obústí tvořeno 16 přímými až slabě levotočivě zkroucenými, oranžově červenými zuby do ca. 500 µm výšky nebo může být i zcela redukováno.

Výtrusy 13 – 17 µm, asymetricky oválné, papilnaté.

Malý rod, zahrnující v současné době pouze 2 druhy, v Evropě a na našem území jediný druh.

 

Literatura: Ros R. M. & Werner O. 2007. The circumscription of the genus Pottiopsis (Pottiaceae, Bryophyta) based on morphology and molecular sequence data. Nova Hedwigia, Beiheft 131: 65–79.

 

Pottiopsis caespitosa (Bruch ex Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm. – pozemničkovec drobný (vlasoústka drobná)

Syn.: Trichostomum caespitosum (Bruch ex Brid.) Jur., Pottia caespitosa (Bruch ex Brid.) Müll.Hal., Trichostomum pallidisetum H.Müll., Weissia triumphans (De Not.) M.O.Hill, Weissia tyrrhena M.Fleisch.

 

Popis viz popis rodu. Listy podlouhle až široce kopinaté, ale ne jazykovité nebo čárkovitě kopinaté. Obústí obvykle dobře vyvinuté (tvořené 16 téměř k bázi dělenými, oranžově červenými, papilnatými zuby, ca. 300 – 500 µm vysoké, přímé nebo slabě levotočivě zkroucené) nebo redukované až na ca. 150 µm výšky a tvořené jen nepravidelně dělenými, téměř hyalinními zuby, ale vždy přítomno.

Ekologie: na holé bazické jílovité a sprašové zemi a ve štěrbinách exponovaných bazických skal v nejteplejších oblastech státu.

Rozšíření: Česká rep.: v současné době s jistotu pouze na Květnici u Tišnova, historicky také v okolí Budyně n. Ohří (Charvatce (1939, 1941), Kostelec n. O. (1938), Libochovice (1941)), udáván rovněž ze Zlonic u Slaného, prokazatelně kdysi rovněž v Českém krasu (Radotín, Císařská rokle, ústí Loděnického potoka), Prokopské údolí v Praze.
Celkové: střední, jižní a západní Evropa, severní Afrika, Blízký Východ.

Variabilita: extrémně variabilní ve tvaru listů, délce štětu i míře vyvinutí obústí, díky čemuž byl dříve rozlišován pod několika druhovými jmény (viz synonymika).

Možné záměny: habitem podobný rostlinám r. Weissia, od kterých se liší více ztlustlými buňkami a relativně poměrně širokými listy, zejména ale silně diferencovanými obalnými listy a přítomností dobře vyvinutého loupavého prstence.

Fotografie a ilustrace na webu: Bildatlas der Moose Deutschlands (M. Lüth), Bryophytes of Cornwall (D. T. Holyoak, foto M. Lüth)

 


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (30.11.2017): Vytvoření textu vyčleněním a doplněním ze zpracování rodu Trichostomum.