Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Pottiaceae Hampe – pozemničkovité

Autor: J. Kučera

Verze: 2.0 (1.12.2017)

Barbula Hedw. – vousatěnka

 

Rostliny v nízkých trsech, 5 – 30 mm, živě nebo tmavě zelené.

Lodyhy se silným středním svazkem a sklerodermis, hyalodermis chybí; na průřezu okrouhlé až zaobleně tří- až pětiboké, někdy vlášenité. Axilární vlásky v paždí horních listů tvořené 5 – 8 hyalinními tenkostěnnými buňkami.

Listy za sucha nepravidelně, někdy spirálně pokroucené, za vlhka ± šikmo odstávající, z mírně zúžené báze jazykovitě kopinaté, velmi povlovně se zužující, s náhle zaoblenou nebo kopinatou špičkou, ca. 1 – 3 mm dlouhé. Okraj mírně ohrnutý. Žebro silné, hrotitě vybíhavé, s prodlouženými buňkami na ventrální i dorzální straně, na průřezu s dorzálními i ventrálními pruhy stereid, jednou řadou vůdčích buněk a ventrální a slaběji diferencovanou dorzální epidermis.

Buňky v horní části téměř čtvercové nebo ± šestiboké, 8 – 10 (–14) µm široké, hustě papilnaté, papily ve tvaru c nebo rozvětvené, slité, povrchové buňky na ventrální i dorzální straně žebra prodloužené, papilnaté jednoduchými papilami. Bazální buňky hladké, krátce obdélníkové, rovnoměrně silnostěnné, u starších rostlin hyalinní.

Vegetativní rozmnožování pomocí specializovaných gem chybí.

Dvoudomý druh. Perichaetiální listy nezvětšené, s pošvatou objímavou bází.

Štět dlouhý, purpurově červený.

Tobolka vzpřímená, podlouhle válcovitá nebo dlouze vejčitá, prstenec chybí. Víčko mírně šikmé, dlouze kuželovité až zobanité.

Obústí dlouhé, zuby niťovité, hnědočervené, papilnaté, spirálně 1 – 3× levotočivé.

Výtrusy 9 – 14 µm, jemně papilnaté.

V současném pojetí (viz poznámku) snad i monotypický rod.

 

Poznámka: pojetí rodu Barbula se historicky mnohokrát změnilo, v posledních desetiletích většnou akceptované pojetí Zandera (Zander 1993) chápalo rod Barbula jako největší rod čeledi Pottiaceae s více než 200 akceptovanými druhy. Molekulárně-systematická revize rodového vymezení (Kučera et al. 2013) však ukázala, že rod je v současném pojetí hluboce polyfyletický. Většina jeho tropických zástupců včetně několika temperátních taxonů patří do opětovně rozeznávaného rodu Hydrogonium (podčeleď Trichostomoideae, tribus Trichostomeae), a je potřeba znovu rozeznávat i rod Streblotrichum (podčeleď Streblotrichoideae); pro u nás nerostucí druh B. bicolor byl nově popsán rod Gymnobarbula (podčeleď Trichostomoideae, tribus Hyophileae). Velká část zástupců známách pouze z jižní polokoule dosud molekulárně revidována nebyla, avšak zatím žádný druh, snad s výjimkou středoamerického taxonu Barbula orizabensis, není blízce příbuzný s typem rodu, druhem B. unguiculata (podčeleď Pottioideae).

 

Zander R. H. (1993): Genera of the Pottiaceae: mosses of harsh environments. Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences 32. i-vi, 1–378.

Kučera J., Košnar J. & Werner O. (2013): Partial generic revision of Barbula (Musci: Pottiaceae): re-establishment of Hydrogonium and Streblotrichum, and the new genus Gymnobarbula. Taxon 62: 21–39.

 

Barbula unguiculata Hedw. – vousatěnka nehetnatá

 

Popis viz charakteristiku rodu.

Ekologie: Na bazických substrátech – zemi, kamenech, skalách, často na betonu, sekundárních a ruderálních biotopech obecně.

Rozšíření: Česká rep.: hojná v celém území, chybí na kyselých substrátech, ve vyšších polohách řídce.
Celkové: kosmopolitní.

Variabilita: velmi variabilní druh, zejména ve tvaru báze a špičky listů a také míře vybíhavosti žebra.

Možné záměny: Streblotrichum convolutum – liší se žlutou barvou štětu, nápadně odlišenými, rourkatě objímavými perichaetiálními listy, tvorbou kulovitých rhizoidálních gem, a žebrem nevybíhajícím v hrot, končícím obvykle pod špičkou listu.
Tortula inermisviz poznámku u tohoto druhu

Fotografie a ilustrace na webu: Bryo.cz (Š. Koval), Bildatlas der Moose Deutschlands (M. Lüth), Swissbryophytes

 


Poznámky k verzi:

Verze 2.0 (1.12.2017): Přepracování pojetí, vyčlenění nově rozlišovaných rodů Streblotrichum a Hydrogonium.

 

Verze: 1.2.1 (25.10.2004): Opraveno jméno Barbula sardoa na Barbula commutata.

 

Verze: 1.2 (5.4.2004): Přepracování popisu Barbula sardoa, úprava klíče.

Verze: 1.1 (17.3.2004): Přidání odkazu na ilustraci v BFNA.

Verze: 1.0 (23.1.2004): Převedení textu, vytvořeného v roce 1999 do html, aktualizace.