Hlavní stránka

 


 

Historie změn

5.2.2021: Doplnění popisů u rodů Herzogiella a Ortholimnobium.


29.1.2021: Doplnění popisů u rodů Isopterygiopsis a Pseudotaxiphyllum.


28.1.2021: Doplnění popisů u rodů Myurella, Orthothecium a Platydictya.


8.11.2020: Přidány klíče čeledi Plagiotheciaceae a předběžným zpracováním jejích rodů.


17.9.2020: Přidán popis čeledi Taxiphyllaceae s rodem Taxiphyllum.


16.9.2020: Doplněn popis druhů rodu Hypnum.


14.9.2020: Doplněn popis druhů rodu Jochenia.


16.8.2020: Doplněn popis rodu Calliergonella a jeho druhů.


26.1.2020: Doplněn popis rodů Homomallium a Pylaisia a jejich druhů.


25.1.2020: Doplněn popis rodu Roaldia a našeho druhu.


15.12.2019: Doplněny popisy druhů rodu Callicladium.


9.12.2019: Doplněny popisy druhů rodu Stereodon a Pseudohygrohypnum.


4.12.2019: Doplněn popis rodu Ptilium.


30.11.2019: Přidány popisy rodů Drepanium, Microhypnum a čeledí Myuriaceae s rodem Ctenidium a Pylaisiaceae; rody této čeledi jsou kromě rodu Buckia zatím vystaveny provizorně bez popisů. Rody Ephemerum a Micromitrium přesunuty do čeledí Pottiaceae, resp. Micromitriaceae, a provedeny příslušné úpravy textů.


27.11.2019: Přidán popis čeledi Pylaisiadelphaceae s jediným naším rodem, Platygyrium.


25.11.2019: Přidán popis čeledi Stereodontaceae a klíč k druhům rodu Stereodon.


24.11.2019: Přidán klíč k určení mechů s "hypnoidním" vzezřením a popisy čeledí Hypnaceae, Callicladiaceae a Jocheniaceae, včetně klíčů k určení druhů Hypnum, Callicladium a Jochenia.


1.12.2017: Aktualizováno zpracování rodů Trichostomum (oddělení rodů Oxystegus a Pottiopsis) a Barbula (oddělení rodů Hydrogonium a Streblotrichum), přizpůsobení rodového klíče.


29.11.2017: Přidány ilustrace části druhů v čeledi Hylocomiaceae.


22.11.2017: Aktualizace zpracování rodu Sphagnum.


19.11.2017: Přidáno zpracování čeledi Fontinalaceae.


24.10.2017: Nové zpracování čeledi Anastrophyllaceae a aktualizace klíče na listnaté játrovky.


22.10.2017: Nové zpracování čeledi Lophoziaceae.


16.10.2017: Nové zpracování čeledí Jungermanniaceae, Solenostomataceae a Scapaniaceae.


12.10.2017: Nové zpracování čeledí Gymnomitriaceae (vč. Nardia).


11.10.2017: Nové zpracování, úpravy a aktualizace u čeledí Adelanthaceae, Antheliaceae, Cephaloziaceae, Endogemmataceae a Myliaceae.


10.10.2017: Úpravy a doplnění textů čeledí Calypogeiaceae, Cephaloziellaceae, Lepidoziaceae, Geocalycaceae, Harpanthaceae a Lophocoleaceae.


9.10.2017: Úpravy a doplnění textů rodů a popisu čeledi Lejeuneaceae, osamostatnění rodu Microlejeunea.


4.10.2017: Drobné úpravy textů čeledí Frullaniaceae, Porellaceae a Radulaceae.


3.10.2017: Aktualizace textů hlevíků, čeledí Aneuraceae, Blepharostomataceae, Metzgeriaceae, Moerckiaceae, Pelliaceae a Pallaviciniaceae a rodů Aneura, Riccardia, Metzgeria, Moerckia, Apopellia a Pellia.


2.10.2017: Zahájení revize textů játrovek a hlevíků: přepracování rodových popisu a klíčů v čeledích Aytoniaceae (rodů Asterella a Mannia) a Marchantiaceae, aktualizace rozšíření v čeledi Oxymitraceae a rodu Riccia a další drobné úpravy textů v čeledích Conocephalaceae, Fossombroniaceae a Lunulariaceae.


23.2.2009: Přepracován text u rodu Funaria.


21.2.2008: Přidáno zpracování čeledi Rhytidiaceae.


18.2.2008: Přidáno zpracování čeledi Tetraphidaceae.


27.2.2007: Doplněno a částečně přepracováno zpracování rodu Tortula (T. muralis agg.).


12.2.2007: Přidáno zpracování čeledi Thuidiaceae.


6.2.2007: Přidáno zpracování čeledi Splachnaceae.


23.1.2007: Přidáno zpracování čeledi Neckeraceae.


19.1.2007: Doplněn rodový klíč k popisu čeledi Brachytheciaceae.


18.1.2007: Přidáno zpracování rodu Brachythecium.


10.1.2007: Přidáno zpracování rodu Cirriphyllum.


6.10.2006: Přidáno zpracování rodu Oxyrrhynchium.


15.9.2006: Přidáno zpracování rodu Tomentypnum.


11.9.2006: Přidáno zpracování rodů Eurhynchium a Plasteurhynchium.


8.9.2006: Přidáno zpracování rodů Eurhynchiastrum a Kindbergia.


7.9.2006: Přidáno zpracování rodu Rhynchostegiella.


25.8.2006: Přidáno zpracování rodů Rhynchostegium a Platyhypnidium.


24.8.2006: Přidáno zpracování rodů Homalothecium a Pseudoscleropodium.


22.8.2006: Přidáno zpracování čeledi Lembophyllaceae (s rodem Isothecium) a popis čeledi Brachytheciaceae.


7.8.2006: Provedeny úpravy a doplnění vyhledávací databáze mechorostů.


14.3.2006: Přidáno zpracování čeledi Hylocomiaceae.


17.2.2006: Přidáno zpracování čeledi Encalyptaceae.


14.2.2006: Přidáno zpracování čeledi Andreaeaceae.


10.2.2006: Přidáno zpracování čeledi Leskeaceae.


3.1.2006: Aktualizováno zpracování čeledi Conocephalaceae - přidání nově rozeznávaného taxonu Conocephalum salebrosum.


16.12.2005: Přidáno zpracování čeledi Schistostegaceae.


15.12.2005: Přidáno zpracování čeledi Fissidentaceae.


14.7.2005: Aktualizováno zpracování rodu Syntrichia.


10.3.2005: Přidáno zpracování rodu Scapania, čímž jsou kompletní popisy játrovek.


7.2.2005: Do celkového klíče přidán klíč na listnaté játrovky.


3.2.2005: Do celkového klíče přidán klíč na lupenité játrovky.


24.1.2005: Přidáno zpracování čeledi Lophoziaceae a doplněny odkazy a mikrofotografie k části druhů čeledi Ephemeraceae.


21.1.2005: Přidáno zpracování čeledi Amblystegiaceae. Rozšířeny možnosti vyhledávání v databázi – hledání nyní rozlišuje malá a velká písmena, umožňuje vyřadit z prohledávání synonyma a vyloučené druhy.


20.1.2005: Přidáno zpracování čeledí Gymnomitriaceae, Jungermanniaceae a Scapaniaceae (zatím bez rodu Scapania)


18.1.2005: Dokončeno zpracování čeledi Bryaceae rodem Bryum; haplolepidní mechy byly rozšířeny o předposlední čeleď Ephemeraceae a do zpracování játrovek přibyly čeledi Antheliaceae, Cephaloziaceae, Geocalycaceae, Plagiochilaceae, Jubulaceae, Lejeuneaceae, Porellaceae a Radulaceae.


13.1.2005: Přidáno zpracování čeledí Ptilidiaceae a Lepidoziaceae.


11.1.2005: Přidáno zpracování čeledí Fossombroniaceae, Pelliaceae, Aneuraceae, Metzgeriaceae, Pallaviciniaceae, Trichocoleaceae, Pseudolepicoleaceae a Cephaloziellaceae.


7.1.2005: Přidáno zpracování čeledi Calypogeiaceae.


7.1.2005: Přidáno zpracování čeledí Haplomitriaceae, Blasiaceae a čeledí řádu Marchantiales: Aytoniaceae, Conocephalaceae, Lunulariaceae, Marchantiaceae, Oxymitraceae, Ricciaceae a Targioniaceae.


5.1.2005: S novým rokem se díky aktivitě prof. Váni podařilo nastartovat další významné rozšíření projektu - začínají být přidávána zpracování játrovek. Existuje optimistický předpoklad, že textové předlohy by mohly být v prvních verzích vyvěšeny do začátku jara. Jako první vlaštovka bylo přidáno zpracování hlevíků.


22.12.2004: Přidáno zpracování rodu Pohlia.


18.10.2004: Přidán text rodu Plagiobryum.


15.10.2004: Přidán text rodu Anomobryum.


13.10.2004: Přidán text rodu Rhodobryum.


16.9.2004: Přidán popis a klíč k čeledi Bryaceae, rody Mielichhoferia a Orthodontium.


3.9.2004: První pokus o část celkového klíče, zatím pro haplolepidní mechy.


1.9.2004: Přidány texty čeledi Ditrichaceae.


27.8.2004: Přidán text rodu Seligeria.


30.6.2004: Přidány texty k čeledi Seligeriaceae (zatím bez rodu Seligeria).


29.6.2004: Přidány texty a obrázky k čeledi Ptychomitriaceae.


8.6.2004 Zprovozněna vyhledávací databáze jmen mechorostů ČR.


7.4.2004 Přidány texty čeledí Aulacomniaceae, Bartramiaceae, Hedwigiaceae a Timmiaceae. Drobných změn doznala indexová strana, byl přidán odkaz na checklist (zatím jako pdf článku).


5.4.2004 Aktualizován text rodu Barbula, B. convoluta var. commutata nyní jako B. sardoa.


17.3.2004 Přidány odkazy na existující ilustrace v internetové verzi Bryophyte Flora of North America u čeledí Pottiaceae (Acaulon, Aloina, Barbula, Bryoerythrophyllum, Eucladium, Hennediella, Hilpertia, Microbryum, Pseudocrossidium), Dicranaceae (Campylopus, Dichodontium, Dicranella, Dicranodontium, Dicranum, Paraleucobryum) a Leucobryaceae. Zpravidla jsou k dispozici obrázky jednoho reprezentativního druhu rodu.


8.3.2004 Přidány mikrofotografie k rodu Kiaeria. Doplněn popis čeledi Meesiaceae a rodu Leptobryum.


5.3.2004 Po získání souhlasu BRYOLICH přidány ilustrace k rodu Didymodon.


4.3.2004 Přidány texty čeledi Meesiaceae (pozor, obsahuje nyní i rod Leptobryum).


2.3.2004 Přidány texty čeledi Sphagnaceae a Disceliaceae.


26.2.2004 Přidány texty čeledi Funariaceae.


24.2.2004 Přidán hledací formulář ATOMZ na stránku přehledu. Bude sloužit místo rejstříku.


23.2.2004 Stránky poprvé spuštěny na této adrese. V provozu jsou textové části pro čeledi Archidiaceae, Hookeriaceae, Pottiaceae, Cinclidotaceae a Dicranaceae, čeleď Grimmiaceae je hotova i s obrázky. Hlavní klíč pochopitelně k dispozici zatím není a nebude do doby, než se podaří naplnit přiměřenou část systému popisy. Budou-li k dispozici časem také játrovky a hlevíky, je momentálně otázkou diskusí mezi spoluautory.