Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: I. Novotný

Verze: 1.0 (1.9.2004)

Ditrichaceae Limpr. – útlovláskovité

 

Rostliny drobné až středně velké, hustě nebo řídce trsnaté, někdy jednotlivě rostoucí.

Lodyhy ± přímé, někdy vidličnatě větvené, zpravidla se středním svazkem.

Listy většinou kopinaté až štětinovité, vzácně na bázi pošvaté a vyrůstající pouze ve dvou řadách. Okraje rovné nebo ohrnuté, vzácněji slabě vehnuté, celokrajné nebo pod špičkou zoubkaté. Žebro jednoduché, dobře vyvinuté, obvykle dosahující do špičky až dlouze vybíhavé.

Buňky listů v horní části nepravidelně čtvercovité až krátce obdélníkovité, hladké nebo vzácněji mamilnaté, obvykle mírně ztustlé, v bazální části obvykle delší až čárkovité, na křídlech neodlišené nebo tvořící okrajový lem.

Jednodomé nebo dvoudomé. Perichaetiální listy někdy diferencované. Archegonia terminální.

Štěty obvykle prodloužené nebo vzácně redukované.

Tobolky obvykle dlouze vyčnívající a ± válcovité, přímé až silně nakloněné, často ± zakřivené nebo nepravidelné, vzácně až ponořené a téměř kulovité, kleistokarpní. Víčko a prstenec většinou vyvinuté, čepička kápovitá (nebo vzácně mitrovitá).

Obústí u stegokarpních druhů z 16 obvykle úzce kopinatých, přímých, většinou papilnatých zubů, obvykle perforovaných až rozdělených téměř k bázi.

Celosvětově rozšířená čeleď s více než 100 druhy, u nás i v Evropě podle pojetí 5-7 rodů.

Literatura: Matsui T. & Iwatsuki Z. (1990): A taxonomic revision of the family Ditrichaceae (Musci) of Japan, Korea and Taiwan. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 68: 317-366.

 

Poznámka: v čeledi Ditrichaceae jsou poměrně dlouhou dobu známi přirození hybridi, někteří byli potvrzeni cytologicky. Již Limpricht (1890) tatkto popsal Ditrichum ×breidleri jako předpokládaného hybrida vzniklého křížením D. pallidum ♀ × Pleuridium palustre ♂ a D. ×astomoides (D. pallidum ♀ × Pleuridium subulatum ♂). Juratzka (1866) popsal Leptorichum knappii z horských oblastí Slovinska, které Limpricht (sub Ditrichum knappii (Jur.) Limpr.) rovněž považuje za hybrida Ditrichum pallidum × Pleuridium subulatum. V Sev. Americe je hybrid Pleuridium subulatum ♀, n = 13 × Ditrichum pallidum ♂, n = 26 označován jako jako ×Pleuriditrichum marylandicum A.L. Andrews & F.J. Herm. (Andrews & Hermann 1959), předpokládaný reciproký kříženec Ditrichum pallidum ♀ × Pleuridium subulatum ♂ vznikl z populací o n = 26 (ze Severní Ameriky jsou známy dvě morfologicky neodlišitelné chromozómové rasy D. pallidum, n = 13 a n = 26 (Bryan 1956, Anderson & Bryan 1958).

 

Klíč k určování rodů:

 

1a

Listy dvouřadě uspořádané

Distichium

1b

Listy nejsou dvouřadě uspořádané

2

2a

Tobolky ponořené, kleistokarpní, štět velmi krátký, ± hyalinní

3

2b

Tobolky na prodlouženém, červeném nebo žlutém štětu

4

3a

Listy kopinaté až oválně kopinaté, postupně zúžené, buňky listů volné, tenkostěnné, v horní části prodloužené; epidermis lodyžky nevyvinuta

Pseudephemerum

3b

Listy z oválné až oválně kopinaté baze ± náhle zúžené v štětinovitou ± drsnou špičku, buňky listů ± silnostěnné, úzké, v horní části téměř čtvercovité, epidermis lodyžky vyvinuta

Pleuridium

4a

Většina listových buněk ± obdélníkových

Ditrichum

4b

Listové buňky ± pravidelně čtvercovité, jen někdy ve spodní části prodloužené

5

5a

Rostliny zelené nebo žlutavé, někdy červenavé, listy většinou kopinaté až široce kopinaté; štěty obvykle purpurové, tobolky obvykle nachýlené, za sucha hluboce brázdité, s vyvinutou strumou na bázi.

Ceratodon

5b

Rostliny šedozelené, pokryté spletí vláken za sucha připomínajících mycelium, listy úzce až čárkovitě kopinaté; štěty žluté, tobolky symetrické, jen slabě podélně vrásčité za sucha, bez strumy na bázi

Saelania

 


Verze 1.0 (1.9.2004): přepracování textu, vytvořeného v r. 1999.