Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 2.0 (16.10.2017)

Jungermanniaceae Rchb. – trsenkovité

Syn.: Mesoptychiaceae Inoue & Steere

 

Drobné či středně velké játrovky s lodyhou poléhavou, vystoupavou nebo vzpřímenou, zeleně, purpurově až černavě zbarvené. Větvení nepříliš časté, terminální (typ Frullania) či laterálně interkalární (typ Plagiochila). Rhizoidy nevyrůstají ve svazečcích. Listy podložené (u rodu Eremenotos příčně vetknutě), střídavé, nedělené  nebo dvoulaločné, sbíhavé či nesbíhavé, okraj listů celokrajný. U rodu Delavayella tvoří ventrální lalok váček zadržující vodu. Spodní listy chybějí, u některých druhů rodu Mesoptychia přítomny a potom kopinaté až dvoudílné , s brvitými okraji. Buňky tenkostěnné až kolenchymatické, rohové ztluštěniny přítomny nebo chybějí. Kutikula hladká nebo drsná.
Nepohlavní rozmnožování pomocí 2-buněčných (Liochlaena, Mesoptychia heterocolpos) nebo mnohobuněčných (Delavayella) gem, u většiny druhů však gemy chybějí.
Dvoudomé nebo paroické, sporadicky heteroické druhy. Androecea na hlavních lodyhách, zprvu terminální, později interkalární, tvořená několika páry vakovitých obalných listů. Antheridia se stopkou tvořenou (1 –) 2 řadami buněk. Gynaecea terminální, obvykle s 1 – 3 páry obalných listů. Periant přítomen; obvykle vyniklý, hladký nebo s 4-5 rýhami, u ústí zúžený nebo s trubkovitým ústím; perigynium chybí. U druhu M. sahlbergii je kromě periantu přítomno i marsupium. Štět s větším množstvím buněk. Tobolka elipsoidní až téměř kulovitá, stěna 2 -vrstevná. Výtrusy jemně papilnaté. Mrštníky tvořeny většinou (1 –) 2 šroubovicemi.
Čeleď zahrnující 3 podčeledi a 6 rodů; v Evropě 3 podčeledi a 4 rody (rod Eremonotus se u nás nevyskytuje).

 

Poznámka (J. Kučera): vymezení čeledi doznalo v posledních letech významných změn v důsledku několika molekulárně-systematických prací, zejména de Roo et al. (2007), Vilnet et al. (2010) a Shaw et al. (2015). Hlavními důsledky pro vymezení a nomenklaturu našich rodů je přeřazení rodu Mylia do samostatné čeledi Myliaceae, rodu Jamesoniella (dnes začleněného do rodu Syzygiella) do čeledi Adelanthaceae, vyčlenění čeledi Solenostomataceae pro část dřívějšího rodu Jungermannia (subg. Solenostoma a Plectocolea), a naopak včlenění rodu Mesoptychia (dříve Leiocolea či Lophozia subg. Leiocolea) do čeledi Jungermanniaceae.

 

de Roo, R. T., T. A. Hedderson & L. Söderström. 2007. Molecular insights into the phylogeny of the leafy liverwort family Lophoziaceae Cavers. Taxon 56: 301–314.

Shaw, B., B. J. Crandall-Stotler, J. Váňa, R. E. Stotler, M. von Konrat, J. J. Engel, E. C. Davis, D. G. Long, P. Sova & J. Shaw. 2015. Phylogenetic relationships and morphological evolution in a major clade of leafy liverworts (phylum Marchantiophyta, order Jungermanniales): suborder Jungermanniineae. Syst. Bot. 40(1): 27–45.

Vilnet, A. A., N. A. Konstantinova & A. V. Troitsky. 2010. Molecular insight on phylogeny and systematics of the Lophoziaceae, Scapaniaceae, Gymnomitriaceae and Jungermanniaceae. Arctoa 19: 31–50.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Lodyžní listy nedělené

2

1b

Lodyžní listy dvoulaločné

Mesoptychia

2a

Listy oválné, elipsoidní až srdčité. Periant vřetenovitý, kuželovitý, vejčitý či elipsoidní, směrem k ústí pozvolna zúžený, s hranami či řáskami, ústí není trubkovité

Jungermannia

2b

Listy jazykovité až zaobleně obdélné. Periant válcovitý nebo hruškovitě válcovitý, vždy bez hran, směrem k ústí náhle zúžený v trubkovité (zobanité) ústí

Liochlaena


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (19.1.2005): Vytvoření textu.

 

Verze 2.0 (16.10.2017): Úprava popisu čeledi a klíče rodů.