Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze 2.0 (11.10.2017)

Cephaloziaceae Mig. – křepenkovité

 

Rostliny většinou drobné, poléhavé či plazivé, anisofylní, většinou zelené nebo až hyalinní, ojediněle purpurově zbarvené. Lodyhy s kůrou tvořenou velkými, tlustostěnnými buňkami, často je přítomna i hyalodermis. Větvení nepříliš časté, nepravidelné, terminální, laterálně-interkalární i ventrálně-interkalární; stolony u některých druhů přítomny. Rhizoidy roztroušené na spodní části lodyžky. Listy podložené, příčně, šikmo až podélně vetknuté, většinou dvoulaločné, ale též 3 – 4-laločné nebo i nedělené. Spodní listy u primitivních druhů, jinak redukované na slizové papily až chybějící.

Dvoudomé či jednodomé (autoické, paroické) druhy. Androecea klasovitá na hlavních osách nebo laterálně-interkalárních větvích; stopka antheridia dvouřadá. Periant přítomen, většinou trigonantní, na bázi někdy až 5 – 8-vrstevný; brakteoly obvykle volné. Štět tvořen dvěma kruhy buněk (obvykle 8 + 4). Tobolka většinou elipsoidní, se stěnou 2 – 3-vrstevnou.

Rozsáhlá čeleď, recentně členěná na 5 podčeledí a 9 rodů. V Evropě i u nás 3 rody ve dvou podčeledích.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Listy dvoulaločné

2

1b

Listy nedělené

Odontoschisma

2a

Listy téměř příčně vetknuté, silně vyduté, zadní listový okraj vakovitě ohrnutý

Nowellia

2b

Listy šikmo nebo téměř podélně vetknuté, ploché či mírně vyduté, zadní listový okraj není vakovitě ohrnutý

3

3a Listy téměř podélně vetknuté (pokud šikmo vetknuté, buňky listů 10 – 25 µm)

Fuscocephaloziopsis

3b Listy šikmo vetknuté, buňky listů 35 – 70 µm

4

4a

Lodyhy s hyalodermis. Zářez listů obvykle přesahuje 0,3 délky listu; spodní listy chybějí

Cephalozia

4b

Lodyhy bez hyalodermis. Zářez listů obvykle nedosahuje více než do 0,3 délky listu; spodní listy přítomny

Odontoschisma

 

Poznámka: z Hrubého Jeseníku (Tabulové kameny pod Pradědem) uvádí Kolenati (1860) i druh Fuscocephaloziopsis albescens (Hook.) Váňa & L. Söderstr. (Pleurocladula albescens (Hook.) Grolle). Dokladová položka se nedochovala; vzhledem k nekritičnosti autora a zcela neodpovídající ekologii lze tento údaj považovat za mylný.


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (17.1.2005): Vytvoření textu.

 

Verze 2.0 (11.10.2017): Úprava klíče s ohledem na přeřazení rodu Hygrobiella do čeledi Antheliaceae, rozdělení rodu Cephalozia a sloučení Odontoschisma a Cladopodiella.