Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Amblystegiaceae G. Roth – rokýtkovité

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (30.11.2019)

Microhypnum Jan Kučera & Ignatov – drobnorokyt

 

Rostliny velmi drobné, v hustých, žlutohnědých nebo hnědých kobercích. Lodyhy plazivé, přitisklé, nepravidelně, obvykle středně hustě někdy částečně zpeřeně větvené, oble nebo slabě oploštěle olistěné, bez středního svazku, hyalodermis chybí. Pseudoparafylie nepočetné, široce kopinaté nebo vejčité. Lodyžní listy silně srpovitě zahnuté až kroužkovité, špičkou otočené od podkladu, z široce vejčité báze náhle zúžené do dlouhé, jemné špičky, 0,5–0,7 × 0,2–0,3 mm, hladké, žebro velmi krátké, dvojité nebo zcela chybí. Okraje ploché, celokrajné; buňky ve střední části listu čárkovité, ztlustlé, 30–50 µm dlouhé, na bázi buňky širší, obvykle zcela bez pórů, křídelní buňky v malé, málo odlišené skupině, drobné, téměř homogenní, zaobleně čtvercovité, v okrajové řadě jen 2–4 buňky. Větevní listy užší a delší než lodyžní, 0,8 mm dlouhé a okolo 0,2 mm široké.

Autoický druh. Vnitřní perichaetiální listy podélně řáskaté, slabě zoubkaté v horní části, s nezřetelným nebo velmi krátkým dvojitým žebrem. Štět 7–14 mm dlouhý, tobolka podlouhle vejčitá, silně prohnutá, víčko kuželovité, krátce zašpičatělé, prstenec dvou- ař třířadý. Obústí dobře vyvinuté, výtrusy 8–14 µm, téměř hladké.

Rod s jediným druhem.

 

Microhypnum sauteri (Schimp.) Jan Kučera & Ignatov – drobnorokyt Sauterův (rokyt Sauterův)

Syn.: Hypnum sauteri Schimp., Anacamptodon sauteri (Schimp.) Hedenäs, Schlesak & D. Quandt

 

Popis druhu viz popis rodu.

Ekologie: charakteristický druh dolomitů, méně často jiných vápencových podkladů či bazických pískovců, ve štěrbinách nebo alespoň na mírně chráněných ploškách skal a balvanů, v nižším horském až subalpínském stupni.

Rozšíření: Česká rep.: znám pouze ze dvou lokalit – rokle Rudného potoka v Krkonoších a skalních útvarů Tvarožník v Hradčanských stěnách.
Celkové: evropský endemit, známý pouze z pohoří střední Evropy, Karpat, Dinárských pohoří a Skandinávského pohoří.

Variabilita: druh je poměrně málo proměnlivý.

Možné záměny: Drepanium fastigiatum – viz poznámku pod tímto druhem.

Fotografie a ilustrace na webu: Moose Deutschland, Wikimedia Commons


Poznámky k verzi:

Verze: 1.0 (30.11.2019): Vytvoření textu.