Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: Z. Hradílek

Verze: 1.0 (13.3.2006)

Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch. – rokytníkovité

 

Většinou robustní, vystoupavé nebo vzpřímeně rostoucí, od podkladu snadno oddělitelné mechy, tvoří vesměs mohutné koberce. Lodyhy zelené až hnědočervené, nemají hyalodermis, zato dobře vyvinutou sklerodermis, slabý střední svazek může chybět (Hylocomium). Rhizoidy ojedinělé na bázi lodyhy nebo častěji na koncích tenkých větví. Na lodyze jsou větvené parafylie, případně chybí (Pleurozium, Rhytidiadelphus). Lodyžní listy se zpravidla liší od větevních, za sucha jsou přitisklé nebo naopak až kostrbatě odstávají, obvykle ostře zubaté (vyjma Pleurozium) se silným dvojitým, vzácněji i jednoduchým žebrem. Čepel je tvořena protáhlými buňkami, jež jsou hladké nebo na jednom konci mamilnatě vyčnívají, křídelní buňky většinou nepříliš výrazně odlišné.

Dvoudomé druhy. Štět dlouhý, hladký. Tobolka nachýlená až vodorovná, asymetrická. Obústí dvojité. Zubů exostomu 16, na vnější straně při bázi jsou příčně brázděné nebo se síťnatou strukturou, vnitřní obústí s vysokou bazální membránou, zuby endostomu široké, podél kýlu s širokými nebo úzkými perforacemi, brvy 1 – 4. Čepička kápovitá. Výtrusy většinou malé.

Podle pojetí asi 12 rodů rozšířených převážně v chladnějších oblastech temperátních zón, na severu až po subpolární oblasti a v horských polohách tropů.

Literatura: Rohrer J. R. (1985): A generic revision of the Hylocomiaceae. – J. Hattori Bot. Lab. 59: 241–278.
Ignatov M. S. & Ignatova E. A. (2004): Moss flora of the Middle European Russia. Vol. 2: Fontinalaceae – Amblystegiaceae. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. p. 609–944 (Arctoa, Vol. 11, Suppl. 2).

 

Poznámka: Ignatov & Ignatova (2004) do čeledi zahrnují i rod Ctenidium, který podle výsledků některých analýz má blíže k Rhytidiadelphus triquetrus. Stejní autoři nově vyčlenili z dosud široce chápaného rodu Rhytidiadelphus nový rod – Rhytidiastrum. V klíči tyto změny nebyly zohledněny.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Parafylie velmi četné

2

1b

Parafylie chybí

4

2a

Lodyhy hustě pravidelně 2 – 3 × větvené, s větvemi v jedné rovině, z hřbetní strany vyrůstá každoročně sympodiální větev – základ ročního patrovitého přírůstku, buňky listů svými horními konci mamilnatě vystupují

Hylocomium

2b

Lodyhy nepravidelně 1 – 2 (– 3 ×) větvené, větve nejsou uspořádané v jedné rovině, rostliny nevytvářejí zřetelná patra, buňky listů hladké

3

3a

Lodyžní listy objímavě přisedlé, se zřetelnými laloky na bázi

Loeskeobryum

3b

Lodyžní listy na bázi netvoří laloky

Hylocomiastrum

4a

Lodyhy hustě pokryté střechovitě se kryjícími listy, lodyžní listy ve špičkách tupé, celokrajné (vyjma samotné špičky), tlustostěnné křídelní buňky tvoří slabě vyklenutou ale zřetelně ohraničenou často zbarvenou skupinu

Pleurozium

4b

Lodyhy porostlé kostrbatě odstálými listy, lodyžní listy ostře a dlouze špičaté, na okraji zubaté, alespoň špičkami na všechny strany odstávají nebo jednostranné, křídelní buňky jen málo odlišné

Rhytidiadelphus