Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Duda, úprava J. Váňa

Verze: 1.0 (20.1.2005)

Scapaniaceae Mig. – kýlnatkovité

Syn.: Diplophyllaceae Potemkin

 

Malé až velké rostliny od 0,5 do 25 cm délky, zelené, žlutozelené, hnědé, červenavé až purpurové. Lodyžky poléhavé až vystoupavé; větvení laterálně-interkalární. Rhizoidy časté, roztroušené. Listy nepravidelně dvoudílné, kýlnaté, podložené, naspodu často vícevrstevné; kýl rovný až polokruhový, celokrajný nebo zubatý, někdy také křídlatý, buď velmi krátký nebo i dlouhý podle hloubky zářezu, k lodyžce ostrým až pravým úhlem přirostlý. Svrchní lalok zpravidla menší, řidčeji stejný jako spodní. Spodní listy chybějí. Buňky tenkostěnné až tlustostěnné, často kolenchymatické. Siličná tělíska vždy přítomna po 1 – 12 v každé buňce. Kutikula hladká až papilnatá. Rozmnožovací tělíska častá, 1 – 2 (zřídka 3 – 5) buněčná na špičkách listových laloků.

Dioické, zřídka paroické nebo autoické. Antheridia v paždí obalných listů po 2 – 4, oválná, často s parafýzami; stopka antheridia z 1 řady buněk. Periant na konci lodyžky, z obalných listů vyniklý, v horní části dorziventrálně stlačený, zřídka jen velmi mírně; ústí široké, řidčeji stažené. Obalné listy podobné listům, avšak často větší, resp. širší a mnohdy více zubaté. Tobolka oválná, stěny 3 – 7 vrstevné; štět na průřezu složený z většího počtu téměř stejných buněk. Výtrusy 10 – 20 µm v průměru, papilnaté nebo červíčkovitě značené. Mrštníky se 2 spirálními vlákny.

V užším pojetí (pokud je čeleď Blepharidophyllaceae chápána jako samostatná) zahrnuje celosvětově 3 – 5 rodů (otázkou je přijetí samostatnosti rodů Macrodiplophyllum a Krunodiplophyllum). Všechny tři všemi autory uznávané rody se vyskytují i v Evropě; rod Douinia je omezen pouze na západní Evropu a k nám nezasahuje.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Spodní listový lalok jazykovitý, 3 – 4× tak dlouhý jak široký, mírně srpovitý, od lodyhy v pravém úhlu, svrchní lalok v ostrém úhlu odstávající. Listy na bázi zčásti nekýlnaté. Rozmnožovací tělíska hranatá až hvězdovitá. Periant při ústí stažený až zřasený, jen málo zploštělý

Diplophyllum

1b

Spodní listový lalok kruhový, oválný, podlouhlý, zřídka jazykovitý, obvykle 1 – 3× tak dlouhý jak široký, rovný až srpovitě zahnutý, od lodyhy v ostrém až pravém úhlu odstávající, listy od báze kýlnaté, zřídka zčásti nekýlnaté. Rozmnožovací tělíska oválná až eliptická, řidčeji hranatě oválná. Periant nezřasený a při ústí nestažený, téměř vždy zploštělý

Scapania