Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 0.1 (8.11.2020)

Plagiotheciaceae M. Fleisch. – lesklecovité

 

.

 

Pedersen N, Hedenäs L (2002) Phylogeny of the Plagiotheciaceae Based on Molecular and Morphological Evidence. Bryologist 105: 310–324. doi:10.1639/0007-2745(2002)105[0310:POTPBO]2.0.CO;2

Huttunen S, Ignatov MS, Quandt D, Hedenäs L (2013) Phylogenetic position and delimitation of the moss family Plagiotheciaceae in the order Hypnales: Phylogenetics of Plagiotheciaceae. Bot J Linn Soc 171:330–353. doi:10.1111/j.1095-8339.2012.01322.x

Wynns JT, Munk KR, Lange CBA (2018) Molecular phylogeny of Plagiothecium and similar hypnalean mosses, with a revised sectional classification of Plagiothecium. Cladistics 34:469–501. doi:10.1111/cla.12210

 

Klíč k určení rodů čeledi (spolu s podobným rodem Taxiphyllum):

 

1a

Drobné, modrozelené nebo šedě zelené, hustě jehnědovitě olistěné, téměř nevětvené rostliny s široce okrouhlými listy a silnostěnnými buňkami s papilou na horním konci

Myurella

1b

Rostliny ploše nebo všestranně, ne však hustě jehnědovitě olistěné, buňky obvkle zcela hladké

2

2a Listy podél lodyžky svými řídly sbíhavé
3
2b Listy podél lodyžky nesbíhavé
7
3a Rostliny ploše olistěné
Plagiothecium
3b Rostliny všestranně olistěné
4
4a Listy na okraji silně zoubkaté
Herzogiella striatella
4b Listy na okraji ± celokrajné
5
5a Listy poměrně široce vejčité až vejčitě kopinaté
6
5b Listy úzce kopinaté, symetrické, na špičce listů se často tvoří vřetenovité gemy
Plagiothecium latebricola
6a Dobře vyvinuté rostliny hustě olistěné se silně vydutými listy s buňkami širšími než 10 µm
Plagiothecium cavifolium
6b I dobře vyvinuté rostliny úzké, vytažené, řídce olistěné, s buňkami užšími než 10 µm
Ortholimnobium
7a Listy na okraji alespoň pod špičkou zoubkaté
8
7b Listy na okraji celokrajné
11
8a Velmi drobné, vláskovité rostliny s drobnými (do 0,3 mm dlouhými), vejčitými, při bázi zoubkatými listy a kosníkovitými nebo protáhle kosníkovitými buňkami v celé délce listu
Platydictya
8a Rostliny větší, s čárkovitými buňkami alespoň ve spodní části listu

9

9a Rostliny autoické, často plodné, s listy všestraně k lodyžce přirostlými, bázemi téměř kolmo odstálými a špičkami k substrátu zahnutými; obvykle na tlejícím dřevě
Herzogiella seligeri
9b Rostliny dvoudomé, vzácně plodné, s listy ± ploše rozloženými a špičkami přímými; obvykle na kyselém humusu nebo skalním podkladu
10
10a Listy dlouze zašpičatělé, pod špičkou většinou jemně zoubkaté, buňky ve špičce čárkovité ; rostliny nejvýš se slabě okurkovou vůní, na kyslelém skalním podkladu nebo humusu
Pseudotaxiphyllum
10b Listy vejčité, krátce zašpičatělé, pod špičkou silně zoubkaté; rostliny za čerstva s nápadnou vůní okurek, rostoucí na alespoň slabě bazickém skalním podkladu
Taxiphyllum
11a Hustě všestranně olistěné, narůžovělé až karmínově červeně naběhlé rostliny s velm úzce kopinatými listy
Orthothecium
11b Poměrně řídce, ploše nebo všestranně olistěné, zeleně nebo bělavě zeleně zbarvené rostliny s široce nebo úzce kopinatými listy
Isopterygiopsis


Poznámky k verzi:

Verze: 0.1 (8.11.2020): Vytvoření rodového klíče bez popisu čeledi.