Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 1.1 (1.2.2005)

Dicranaceae Schimp. – dvouhrotcovité

 

Vrcholoplodé rostliny s přímými, nevětvenými nebo málo sympodiálně větvenými lodyhami, obvykle výrazně vlášenité.

Listy nejčastěji dlouze kopinaté až šídlovité, jednostranné, vzácněji kadeřavé nebo přímé. Žebro jednoduché, obvykle dosahující špičky až vybíhavé, vzácně končící hyalinním chlupem.

Buňky v horní části listu isodiametrické až dlouze obdélníkovité, bazální buňky krátce až dlouze obdélníkovité, často vyvinuta skupina ± nafouklých křídelních buněk.

Štět zpravidla dlouhý, přímý nebo různě zahnutý, zprohýbaný nebo esovitý.

Tobolka nejčastěji vejčitá, nachýlená, hladká nebo podélně pruhovaná, někdy přímá.

Obústí haplolepidního typu (PPL/IPL 2:3), tvořené 16 nejčastěji dlouze kopinatými, zpravidla v horní části rozčísnutými, příčně trámčitými, ve spodní části papilnatě čárkovitými a v horní papilnatými, hnědo- až oranžově červenými zuby; zuby mohou být vzácněji redukovány nebo zcela chybět.

Kosmopolitně rozšířená čeleď s několika sty zástupci po celém světě.

 

Pozn.: Analýzy sekvencí chloroplastového genomu ukazují, že čeleď v klasickém pojetí tvoří polyfyletickou skupinu. Část taxonů (z našich Dicranoweisia crispula) je řazena spolu např. s druhem Ditrichum flexicaule, Distichium capillaceum, Timmiella anomala či Catoscopium nigritum jako zcela bazální skupina ke zbytku haplolepidních taxonů. Mezi ostatními je možné rozeznat skupiny, odpovídající do jisté míry dříve rozlišovaným počeledím Rhabdoweisioideae, Dicranelloideae a čeledi Leucobryaceae, jejich náplň je však oproti klasické koncepci značně pozměněna. K problematice viz např.:

Hedderson T.A., Murray D.J., Cox C.J. & Nowell T.J. (2004): Phylogenetic relationships of haplolepideous mosses (Dicranidae) inferred from rps4 gene sequences. Systematic Botany 29: 29–41.

La Farge C., Shaw A.J., Vitt D.H. (2002): The circumscription of the Dicranaceae (Bryopsida) based on the chloroplast regions trnL-trnF and rps4. Systematic Botany 27: 435–452.

La Farge C., Mishler B.D., Wheeler J.A., Wall D.P., Johannes K., Schaffer S. & Shaw A.J. (2000): Phylogenetic relationships within the haplolepideous mosses. Bryologist 103: 257–276.

Stech M. (1999): A reclassification of Dicranaceae (Bryopsida) based on non-coding cpDNA sequence data. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 86: 137–159.

 

Klíč k určení rodů

 

1a

Křídelní buňky odlišeny ve zřetelné skupině
2

1b

Křídelní buňky neodlišeny ve zřetelné skupině (bazální buňky na okrajích však mohou být kratší než buňky u žebra
16
2a Žebro na průřezu tvořeno ventrální a dorzální vrstvou hyalocytů a střední vrstvou chlorocytů; rovněž dorzální lištovité výrůstky žebra tvořeny zelenými buňkami
Paraleucobryum
2b Žebro jiné stavby
3
3a V průřezu žebra pouze substereidy
4
3b V průřezu žebra přítomny stereidy
9
4a Listy za sucha ± kadeřavě pokroucené
5
4b Listy za sucha ± přímé nebo jednostranné
6
5a Tobolka téměř přímá, bez strumy, na krátkém štětu (2 – 5 mm)
Arctoa
5b Tobolka nachýlená, se strumou na bázi, štět poměrně dlouhý (6 – 16 mm)
Kiaeria (blyttii)
6a Žebro silné, zabírající ca. 1/2 šířky báze, dorzálně s lištovitými výrůstky
Campylopus (subulatus)
6b Žebro slabší, zabírající méně než 1/3 šířky báze, dorzálně bez lišt
7
7a Rostliny s přímými listy, špičky lámavé
Dicranum (tauricum)
7b Rostliny s jednostrannými nebo pokroucenými listy, špičky nelámavé
8
8a Štět krátký (2 – 5 mm), tobolka téměř přímá, bez strumy, obústí s hrubě čárkovitými zuby v celé délce, za sucha obvykle hvězdovitě rozestálé
Arctoa
8b Štět delší, zpravidla > 5 mm, tobolka nachýlená, obvykle se strumou na bázi, obústí jemně čárkovité, v horní části papilnaté, za sucha nad ústí skloněné
Kiaeria
9a Listy za sucha ± kadeřavě pokroucené
10
9b Listy za sucha přímé, jednostranné nebo neuspořádané
11
10a Rostliny jednodomé, často plodné, zuby obústí do 200 µm vysoké, pouze na špičce poněkud rozeklané; kutikula hustě pokryta drobnými, čárkovitými papilami
Dicranoweisia (crispula)
10b Rostliny dvoudomé, vzácně plodné, zuby obústí delší než 300 µm, do poloviny dělené ve dvě ramena
Dicranum subg. Orthodicranum
11a Žebro zabírá více než 1/3 šířky báze
12
11b Žebro zabírá obvykle méně než 1/4 šířky báze
15
12a Buňky v horní části listu ± dlouze obdélníkovité (>4 – 5:1)
Dicranodontium
12b Buňky v horní části listu isodiametrické, krátce obdélníkovité nebo trapézoidní
13
13a Bazální buňky u žebra krátce obdélníkovité
Dicranum sect. Crassifolia
13b Bazální buňky u žebra dlouze obdélníkovité
14
14a Bazální buňky u žebra ± nafouklé, málo ztlustlé
Campylopus
14b Bazální buňky u žebra nenafouklé, velmi silně ztlustlé
Dicranum (elongatum)
15a Dvoudomé rostliny, obvykle silně vlášenité
Dicranum
15b Jednodomé (autoické) rostliny, vlášení ± chybí
Kiaeria (glacialis)
16a Buňky v horní části listu hladké
17
16b Buňky v horní části listu papilnaté nebo mamilnaté
22
17a Listy s ± paralelními okraji na většině délky, tobolka přímá a podélně rýhovaná, zuby obústí lámavé
Rhabdoweisia
17b Listy z vejčité, elipsoidní nebo kopinaté báze zúžené; tobolka jiných znaků
18
18a Buňky v horní části listu krátce až dlouze obdélníkovité, tenkostěnné nebo málo ztlustlé
19
18b Buňky v horní části listu isodiametrické nebo ± rhombické, silnostěnné
20
19a Listy přímé až jednostranné, vzácně slabě zpět odstálé, s poměrně ostrou špičkou; buňky v horní části listu do 15 µm široké; rostliny obvykle do 2 cm vysoké
Dicranella
19b Listy zpravidla zpět odstálé (kostrbaté), s pošvatou bází a tupou špičkou; buňky v horní části listu až >20 µm široké; rostliny zpravidla přes 2 cm vysoké
Dichodontium (palustre)
20a Žebro zabírá více než 1/3 šířky báze
Campylopus
20b Žebro zabírá obvykle méně než 1/4 šířky báze
21
21a Báze listů objímavá, čepel z báze náhle zúžená
Oncophorus (wahlenbergii)
21b Báze listů neobjímavá, čepel postupně zúžená
Dicranoweisia (cirrata)
22a Listy s ± paralelními okraji na většině délky, jemně až silně papilnaté drobnými papilami; obústí chybí
Amphidium
22b Listy z vejčité, elipsoidní nebo kopinaté báze zúžené; Buňky v horní části listu mamilnaté (a někdy rovněž papilnaté)
23
23a Listy kopinaté až jazykovité, s obvykle poměrně širokou špičkou alespoň na některých listech; na lodyze někdy tvořeny gemy; tobolka hladká
Dichodontium (pellucidum)
23b Listy velmi dlouze a úzce kopinaté, vždy s úzkou špičkou; gemy na lodyze se netvoří; tobolka většinou podélně rýhovaná
Cynodontium

 


Poznámky k verzi:

Verze 1.1 (1.2.2005): Přeformulována poznámka k pojetí čeledi.

 

Verze 1.0 (18.1.2004): Vytvoření textu.