Untitled Document

PhD students

photoEliška Vicherová

  • visiting address: Na Zlaté stoce 1 ('villa'), rm. 116
  • e-mail: vicherova.e_at_gmail.com
  • ecology of mire mosses, particularly peatmosses; survival and competition in extreme environments

Publications

Hlavní publikace

 Vicherová E., Glinwood R., Hájek T., Šmilauer P., & Ninkovic V. 2020. Bryophytes can recognize their neighbours through volatile organic compounds. – Scientific Reports 10: 7405.  (www link)

 Vicherová E., Hájek M., & Hájek T. 2015. Calcium intolerance of fen mosses: Physiological evidence, effects of nutrient availability and successional drivers. – Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 17(5): 347-359  (www link)

 Hájek T. & Vicherová E. 2014. Desiccation tolerance of Sphagnum revisited: a puzzle resolved. – Plant Biology 16: 765–773. doi: 10.1111/plb.12126  (www link)

Ostatní publikace

Širka P., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Singh P., Vicherová E., Zmrhalová M. & Kučera J. 2020. Machorasty zaznamenané počas 31. jesenného stretnutia bryologicko-lichenologickej sekcie ČBS na Poľane. – Bryonora 66: 34–50.  (www link)

Dřevojan P., Jandová J., Kubešová S., Kučera J., Lukáč M., Suja J., Širka P., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2019. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXII. – Bryonora 64: 46-53.  (pdf)

Zmrhalová M., Manukjanová A., Kučera J., Jandová J., Kubešová S., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2019. Mechorosty zaznamenané během 26. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Zlatohorsku v dubnu 2019. – Bryonora 64: 31-41.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Man M., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Štěrbová J., Vicherová E. & Wierzgoń M. 2019. Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Horažďovicku (duben 2018). – Bryonora 64: 21-30.  (pdf)

Ellis L.T., Aleffi M., ... Kučera J., ... Vicherová E. et al. 2019. New national and regional bryophyte records, 60. – Journal of Bryology, 41: 285–299.  (www link)

Dřevojan P., Eckstein J., Hájek M., Hájková P., Hradílek Z., Košnar J., Kučera J., Šímová A. & Vicherová E. 2017. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVIII. – Bryonora 60: 65–69  (www link)

Kučera J., Bradáčová J., Fialová L., Jandová J., Manukjanová A., Oliveriusová D., Plaček J., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2016. Mechorosty zaznamenané v průběhu Bryologicko-lichenologických dnů na Semilsku v září 2016. – Bryonora 58: 18-27.  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kučera J. 2014 '2013'. Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 120-127.  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S., Marková I. & Vicherová E. 2013[2014]. Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš. – Opera Corcontica 50: 207–214.  (pdf)

Vicherová E., Štechová T., Sova P. & Velehradská T. 2013 [2014]. Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku. – Erica 20: 37–45.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J. 2011[2012]. Bryofloristický příspěvek z Tišnovska. – Bryonora 48: 4–10.  (pdf)

Novotný I., Kubešová S., Doskočilová A., Hradílek Z., Koval Š., Marková I., Musil Z., Plášek V., Uhereková Šmelková D., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2011. Mechorosty zaznamenané v průběhu 17. jarního bryologicko-lichenologického setkání v Chřibech. – Bryonora 47: 1-8.  (www link)


 

photoAlžběta Manukjanová

  • visiting address: Na Zlaté stoce 1 ('villa'), rm. 116
  • e-mail: a.manukjanova_at_gmail.com
  • ecology and population genetics of fen mosses, particularly Hamatocaulis vernicosus; fen bryofloristics

Publications

Main publications

 Fedosov V.E., Afonina O.M., Ignatov M.S., Ignatova E.A., Kazanovsky S.G., Kuznetsova O.I., Mamontov Y.S., Konstantinova N.A., Koltysheva D.E., Kubešová S., Lamkowski M.P., Manukjanová A., Gamova N.S., Fedorova A.V., Dudov S.V., Verkhozina A.V. & Kučera J. 2022. Integrative floristics: A modern approach to biodiversity surveys in the molecular era, as applied to an expedition to the Khamar-Daban range, southern Siberia, Russia. – Journal of Bryology 44(2): 107-133, doi:10.1080/03736687.2022.2078767  (www link)

 Vítovcová K., Lipárová J., Manukjanová A., Vašutová M., Vrba P., & Prach K. 2021. Biodiversity restoration of formerly extracted raised bogs: vegetation succession and recovery of other trophic groups. – Wetlands Ecology and Management, https://doi.org/10.1007/s11273-021-09847-z  (www link)

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2020. Genetic variation in two cryptic species of the rare fen moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic. – Preslia 92: 57–72.  (www link)

 Kučera J., Kuznetsova O. I., Manukjanová A., & Ignatov M. S. 2019. A phylogenetic revision of the genus Hypnum: Towards completion. – Taxon 68(4): 628–660.  (www link)

 Manukjanová A., Koutecký P., Štechová T. & Kučera J. 2019. Insights into the distribution patterns, habitat and morphologic differentiation of cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic. – Herzogia 32: 183–199.  (www link)

 Manukjanová A., Štechová T. & Kučera J. 2019. Expressed Sex Ratio in Populations of the Moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Scorpidiaceae) in the Czech Republic with Consideration of its Cryptic Species. – Cryptogamie, Bryologie 40(6): 41-58.  (www link)

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2018. Microsatellite primers for the cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus and methods for their quick barcoding. – Journal of Bryology 40(3): 302-305  (www link)

 Carter B.E., Larraín J., Manukjanová A., Shaw B., Shaw A.J., Heinrichs J., de Lange P., Suleiman M., Thouvenot L. & von Konrat M. 2017. Species delimitation and biogeography of a southern hemisphere liverwort clade, Frullania subgenus Microfrullania (Frullaniaceae, Marchantiophyta). – Molecular Phylogenetics and Evolution 107: 16-26  (www link)

 Manukjanová A., Kučera J. & Štechová, T. 2014. Drought survival test of eight fen moss species. – Cryptogamie, Bryologie 35(4): 397-403.  (www link)

Other publications

Holá E., Manukjanová A. & Štechová T. 2021. Bryoflóra přírodní rezervace Prameniště. – Silva Gabreta 27/2021: 49-68  (www link)

Dřevojan P., Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. 2020. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. – Bryonora 66: 62–73.  (www link)

Širka P., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Singh P., Vicherová E., Zmrhalová M. & Kučera J. 2020. Machorasty zaznamenané počas 31. jesenného stretnutia bryologicko-lichenologickej sekcie ČBS na Poľane. – Bryonora 66: 34–50.  (www link)

Zmrhalová M., Manukjanová A., Kučera J., Jandová J., Kubešová S., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2019. Mechorosty zaznamenané během 26. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Zlatohorsku v dubnu 2019. – Bryonora 64: 31-41.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Man M., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Štěrbová J., Vicherová E. & Wierzgoń M. 2019. Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Horažďovicku (duben 2018). – Bryonora 64: 21-30.  (pdf)

Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

Štechová T., Manukjanová A. & Bradáčová J. 2017[2018]. Nálezy vzácných mechorostů na slatinných loukách ve Slavkovském lese. – Arnika 2/2017: 46–49  (pdf)

Kučera J., Fialová L., Kubešová S., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Skoupá Z. & Tkáčiková J. 2017. Mechorosty zaznamenané v průběhu podzimních bryologicko-lichenologických dnů v Českém ráji (Sedmihorky) v roce 2015. – Bryonora 60: 13–23  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Bradáčová J., Fialová L., Godovičová K., Janošík L., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Skoupá Z. & Tkáčiková J. 2017. Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního bryologicko-lichenologického setkání na Pálavě v roce 2017. – Bryonora 60: 1–12  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Hradílek Z., Kubešová S., Laburdová J., Lysák F., Manukjanová A., Koval Š., Peterka T., Soldán Z., Štechová T. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVI.. – Bryonora 58: 73-78.  (www link)

Kubešová S., Kučera J., Jandová J., Manukjanová A., Novotný I., Táborská M. & Tkáčiková J. 2016. Mechorosty zaznamenané během jarního Bryologicko-lichenologického setkání na Mohelenském mlýně v dubnu 2016. – Bryonora 58: 28-37.  (www link)

Kučera J., Bradáčová J., Fialová L., Jandová J., Manukjanová A., Oliveriusová D., Plaček J., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2016. Mechorosty zaznamenané v průběhu Bryologicko-lichenologických dnů na Semilsku v září 2016. – Bryonora 58: 18-27.  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. 2014[2015]. Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha [64 pp.]  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kučera J. 2014 '2013'. Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 120-127.  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A. & Ondráček O. 2013 [2014]. Bryoflóra vybraných rašelinišť a pramenišť v okolí Božího Daru v Krušných horách. – Severočeskou Přírodou 44: 103-114  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Štechová T., Manukjanová A. et Čejková A. 2011. Bryoflóra tří rašelinných luk v Orlických horách. – Bryonora 47: 52–56.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. 2010. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16: 1–11.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. 2010. Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České Republice. – Bryonora 46: 22–32.  (pdf)