Untitled Document

Informace a materiály k výuce

Biologie mechorostůTerénní kurs bryologie jarní/podzimní - Taxonomie

 

Základní kurz botaniky, fykologie a mykologie (KBO137)

Botanika vyšších rostlin - malá (KBO132)

Botanika vyšších rostlin - velká (KBO138)

Plant Biology (KBO767)

Biologie mechorostů (KBO305)

Základy rostlinné taxonomie (KBO 312)
(s Milanem Štechem)

Terénní kursy bryologie: jarní (KBO327) a podzimní (KBO314)

Kurs alpské botaniky a ekologie (KBO136)

Seminář magisterských oborů - botanika (KBO186)
(s Milanem Štechem)