Untitled Document

Diplomové práce z bryologie

 

Nabídka témat - Probíhající práce - Obhájené práce

 

Nabídka témat

 

Nabídka témat je u nás omezená pouze tím, aby objektem studia byly mechorosty :-), ale každý z potenciálních školitelů raději vede témata, kterým rozumí a na kterých sám pracuje, aby mohl projekt snadněji financovat. Dáváme přednost následujícím okruhům:

Tady je několik konkrétnějších možností:

 

Floristické práce

Taxonomicko-fylogenetické práce

Ekologické práce

Populačně-genetické a molekulárně-ekologické práce

 

 

 

Práce pro studenty učitelství

 

Můžete se podívat na probíhající i hotová témata bryologických prací níže:


Probíhající práce

Magisterské

Zdeněk Kofránek: Kryptická speciace v okruhu Campylium stellatum (Amblystegiaceae, Bryophyta) (od jara 2021)

 

 


Obhájené práce

 

Obhájené práce našich absolventů najdete na stránkách absolventů, obhájené práce zaměstnanců a studujících najdete v jejich profilech.