Untitled Document

Rozcestník na stránky s bryologickou tématikou

Projekty hostované Katedrou botaniky PřF JU

Mechorosty České republiky, čili online verze očekávaného Klíče, který snad bude jednou i dokončen...

Vyhledávací databáze mechorostů ČR. Obsahuje vědeckou i českou synonymiku pro naše taxony, hodnocení ohroženosti a propojení s on-line Bryoflórou.

Bryologicko-lichenologická sekce ČBS, včetně stránek časopisu Bryonora

Odkazy na bryostránky

Domácí

Mechorosty Vysočiny: projekt obsahující naší skupinou (Táňa Štechová, Eva Holá, Alžběta Manukjanová) zpracované rašeliništní mechorosty (včetně regionálního červeného seznamu rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny)

Skupina ekologie rašelinišť na Ústavu botaniky a zoologie PřF Masarykovy Univerzity v Brně

Fotografie mechorostů - stránky Š. Kovala

Zahraniční

Společnosti

International Association of Bryologists - bryology.org

British Bryological Society

BBS Tropical Bryology Group

Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa

Sociedad española de briología

American Bryological and Lichenological Society

Instituce

Bryology at Missouri Botanical Garden s mnoha užitečnými projekty, např.

Bryological Glossary - terminologický slovníček

World checklist of Mosses

Středo-, Jihoamerická flóra a mnoho dalšího

Bryologie v Royal Botanic Garden Edinburgh

Bryologie v New York Botanical Garden

Bryologická skupina na Universidad Autónoma de Barcelona, Španělsko

Bryologie na DUKE University, Durham NC, USA

Bryologie na Univ. Connecticut, USA

Bryologie v Mexiku (Inst. de Ecología, Veracruz)

Specializované bryologické a kryptogamologické časopisy

Bryonora - bulletin Bryologické a lichenologické sekce ČBS

Journal of Bryology

The Bryologist

Cryptogamie, Bryologie

Herzogia

Nova Hedwigia

Lindbergia

Evansia

Arctoa

Meylania

Ostatní

Databáze TROPICOS, obsahující jak stále aktualizovaný Checklist of Mosses, recentní bryologickou literaturu ad.

Bryophyte Ecology - online postupně vycházející publikace (ebook) J. M. Glime

Moosflora der Schweiz - švýcarská bryoflóra online

Bryophyte Flora of North America

Moss flora of China

Moose Deutschland - databáze mechorostů Německa pod ústřední stránkou databáze německých organismů

 

Online nástroj pro výpočet čtverců středoevropské mapovací sítě (včetně hromadného vstupu dat)

 

Ústřední seznam ochrany přírody (chráněná území, mapované druhy atd.)