Untitled Document

photoTáňa Štechová

  • Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU
  • Poštovní adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
  • Fyzická adresa: Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 106 (přízemí)
  • e-mail: tana.stechova (zavináč) gmail.com

 

Vzdělání

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Katedra botaniky

Odborné zájmy

Zahraniční stáže/kurzy

Publikace

Hlavní publikace

 Singh P., Hájková P., Jiroušek M., Lizoňová Z., Peterka T., Plesková Z., Šímová A., Šmerdová E., Štechová T., & Hájek M. 2022. Can Sphagnum removal reverse the undesired succession of rich fens under different alkalinity and fertility levels?. – Ecological Applications 32: doi:10.1002/eap.2691  (www link)

 Peterka T., Tichý L., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Petr L., Dítě D., Hradílek Z., Hrivnák R., Jiroušek M., Plášek V., Plesková Z., Singh P., Šmerdová E., Štechová T., Mikulášková E., Horsák M. & Hájek M. 2022. The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. – Biodiversity and Conservation 31(1): 39-57  (www link)

 Záleská T., Holá E., Kučera J., Grill S., Šmilauer P. & Štechová T.  2021. Mowing and disturbance increase survival rates of three rare moss species of fen meadows. – Folia Geobotanica 56: 167-177, doi:10.1007/s12224-021-09398-4  (www link)

 Singh P., Ekrtová E., Holá E., Štechová T., Grill S., & Hájek M. 2020. Restoration of rare bryophytes in degraded rich fens: The effect of sod-and-moss removal. – Journal for Nature Conservation, online early, doi:10.1016/j.jnc.2020.125928  (www link)

 Peterka T., Hájková P., Mikulášková E., Aunina L., Dítě D., Pawlikowski P., Štechová T., & Hájek M. 2020. Vegetation affinity of the moss species Meesia triquetra, Paludella squarrosa, Pseudocalliergon trifarium and Scorpidium scorpioides across European regions. – Nova Hedwigia, Beihefte, 150: 133-158.  (www link)

 Manukjanová A., Koutecký P., Štechová T. & Kučera J. 2019. Insights into the distribution patterns, habitat and morphologic differentiation of cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic. – Herzogia 32: 183–199.  (www link)

 Manukjanová A., Štechová T. & Kučera J. 2019. Expressed Sex Ratio in Populations of the Moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Scorpidiaceae) in the Czech Republic with Consideration of its Cryptic Species. – Cryptogamie, Bryologie 40(6): 41-58.  (www link)

 Hájková P., Štechová T., Šoltés R., Šmerdová E., Plesková Z., Dítě D., Bradáčová J., Mútňanová M., Singh P. & Hájek M. 2018. Using a new database of plant macrofossils of the Czech and Slovak Republics to compare past and present distribution of hypothetically relict fen mosses. – Preslia 90: 367–386  (www link)

 Peterka T., Hájek M., Dítě D., Hájková P., Palpurina S., Goia I., Grulich V., Kalníková V., Plesková Z., Šímová A. & Štechová T. 2018. Relict occurrences of boreal brown-moss quaking rich fens in the Carpathians and adjacent territories. – Folia Geobotanica, doi: 10.1007/s12224-018-9318-3  (www link)

 Manukjanová A., Kučera J. & Štechová, T. 2014. Drought survival test of eight fen moss species. – Cryptogamie, Bryologie 35(4): 397-403.  (www link)

 Štechová T., Hájek M., Hájková P. & Navrátilová J. 2008. Comparison of habitat requirements of the mosses Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii and Warnstorfia exannulata in different parts of temperate Europe. – Preslia 80: 399–410.  (www link)

 Kučerová A., Rektoris L., Štechová T. & Bastl M. 2008. Disturbances on a wooded raised bog – How windthrow, bark beetle and fire affect vegetation and soil water quality?. – Folia Geobotanica 43: 49–67.  (www link)

 Bastl M., Štechová T. & Prach K. 2009. The effect of disturbance on the vegetation of peat bogs with Pinus rotundata in the Třeboň Basin, Czech Republic. – Preslia 81: 105–117.  (www link)

 Štechová T., Kučera J. & Šmilauer P. 2012. Factors affecting population size and vitality of Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae, Musci). – Wetlands Ecology and Management 20(4): 329-339.  (www link)

 Štechová T. & Kučera J. 2007. The requirements of the rare moss, Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae, Musci), in the Czech Republic in relation to vegetation, water chemistry and management. – Biological Conservation 135: 443-449.  (pdf)

Ostatní publikace

Kučera J. & collect. [B. Aguero, E. Holá, E. Kolářová (Vicherová), Š. Koval, J. Kučerová (Bradáčová), A. Manukjanová, E. Mikulášková, V. Plášek, J. Pulkrabová (Jandová), T. Štechová, J. Váňa, M. Zmrhalová] 2023. Červený seznam mechorostů české strany Krkonoš. – Vrchlabí: Správa KRNAP. ISBN: 978-80-7535-162-3  (www link)

Holá E., Manukjanová A. & Štechová T. 2021. Bryoflóra přírodní rezervace Prameniště. – Silva Gabreta 27/2021: 49-68  (www link)

Dřevojan P., Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. 2020. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. – Bryonora 66: 62–73.  (www link)

Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

Štechová T., Manukjanová A. & Bradáčová J. 2017[2018]. Nálezy vzácných mechorostů na slatinných loukách ve Slavkovském lese. – Arnika 2/2017: 46–49  (pdf)

Kučera J., Dřevojan P., Hradílek Z., Kubešová S., Laburdová J., Lysák F., Manukjanová A., Koval Š., Peterka T., Soldán Z., Štechová T. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVI.. – Bryonora 58: 73-78.  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Bradáčová J., Štechová T. & Kučera J. 2015. Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia). – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 64: 80–90  (www link)

Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek H., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kučera J. 2014[2015]. Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. – Acta rerum naturalium 17: 7–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. 2014[2015]. Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha [64 pp.]  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kučera J. 2014 '2013'. Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 120-127.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A. & Ondráček O. 2013 [2014]. Bryoflóra vybraných rašelinišť a pramenišť v okolí Božího Daru v Krušných horách. – Severočeskou Přírodou 44: 103-114  (pdf)

Vicherová E., Štechová T., Sova P. & Velehradská T. 2013 [2014]. Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku. – Erica 20: 37–45.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Plášek V., Kučera J., Musil Z., Číhal L. & Štechová T. 2012[2013]. Mechorosty zaznamenané v průběhu 19. jarního bryologicko-lichenologického setkání v Orlických horách. – Bryonora 50: 34-39.  (pdf)

Štechová T. 2012. Výskyt ohroženého rašeliništního mechu Drepanocladus polygamusv jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 52: 112-118.

Štechová T., Štech M. & Kučera J. 2012. The distribution of Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae) in the Czech Republic. – Bryonora 49: 5-16.  (pdf)

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J. 2011[2012]. Bryofloristický příspěvek z Tišnovska. – Bryonora 48: 4–10.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A. et Čejková A. 2011. Bryoflóra tří rašelinných luk v Orlických horách. – Bryonora 47: 52–56.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. 2010. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16: 1–11.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. 2010. Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České Republice. – Bryonora 46: 22–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. 2010. Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České Republice. – Bryonora 45: 1–11.

Štechová T. & Štech M. 2009. Lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae, Bryophyta) na Českomoravské vrchovině. – Acta Rerum Naturalium 6: 13–24.

Štechová T. & Štech M. 2007. Ohrožené mechorosty rašelinišť České republiky. – Zprávy ČBS, Mater. 22: 113–117.

Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E. 2007. Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. – Erica 14: 5–12.

Kučera J. & Štechová T. 2006. Nová bryologická literatura XV. – Bryonora 37: 45-56.  (pdf)