Untitled Document

photoAlžběta Manukjanová

  • Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU
  • Poštovní adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
  • Fyzická adresa: Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 116 (přízemí)
  • e-mail: a.manukjanova (zavináč) gmail.com

 

Vzdělání:

2011 – 2019

2012 – 2014

2008 – 2011

2005 – 2008

Odborné zájmy

Zahraniční stáže/kurzy:

Konference

Publikace

 Dřevojan P. [ed.], Háková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J.  2022. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII. – Bryonora 70: 40–49

 Fedosov V.E., Afonina O.M., Ignatov M.S., Ignatova E.A., Kazanovsky S.G., Kuznetsova O.I., Mamontov Y.S., Konstantinova N.A., Koltysheva D.E., Kubešová S., Lamkowski M.P., Manukjanová A., Gamova N.S., Fedorova A.V., Dudov S.V., Verkhozina A.V. & Kučera J. 2022. Integrative floristics: A modern approach to biodiversity surveys in the molecular era, as applied to an expedition to the Khamar-Daban range, southern Siberia, Russia. – Journal of Bryology 44(2): 107-133, doi:10.1080/03736687.2022.2078767  (www link)

 Holá E., Manukjanová A. & Štechová T. 2021. Bryoflóra přírodní rezervace Prameniště. – Silva Gabreta 27/2021: 49-68  (www link)

 Vítovcová K., Lipárová J., Manukjanová A., Vašutová M., Vrba P., & Prach K. 2021. Biodiversity restoration of formerly extracted raised bogs: vegetation succession and recovery of other trophic groups. – Wetlands Ecology and Management, https://doi.org/10.1007/s11273-021-09847-z  (www link)

 Dřevojan P., Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. 2020. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. – Bryonora 66: 62–73.  (www link)

 Širka P., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Singh P., Vicherová E., Zmrhalová M. & Kučera J. 2020. Machorasty zaznamenané počas 31. jesenného stretnutia bryologicko-lichenologickej sekcie ČBS na Poľane. – Bryonora 66: 34–50.  (www link)

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2020. Genetic variation in two cryptic species of the rare fen moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic. – Preslia 92: 57–72.  (www link)

 Zmrhalová M., Manukjanová A., Kučera J., Jandová J., Kubešová S., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2019. Mechorosty zaznamenané během 26. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Zlatohorsku v dubnu 2019. – Bryonora 64: 31-41.  (pdf)

 Kučera J., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Man M., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Štěrbová J., Vicherová E. & Wierzgoń M. 2019. Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Horažďovicku (duben 2018). – Bryonora 64: 21-30.  (pdf)

 Kučera J., Kuznetsova O. I., Manukjanová A., & Ignatov M. S. 2019. A phylogenetic revision of the genus Hypnum: Towards completion. – Taxon 68(4): 628–660.  (www link)

 Manukjanová A., Koutecký P., Štechová T. & Kučera J. 2019. Insights into the distribution patterns, habitat and morphologic differentiation of cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic. – Herzogia 32: 183–199.  (www link)

 Manukjanová A., Štechová T. & Kučera J. 2019. Expressed Sex Ratio in Populations of the Moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Scorpidiaceae) in the Czech Republic with Consideration of its Cryptic Species. – Cryptogamie, Bryologie 40(6): 41-58.  (www link)

 Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2018. Microsatellite primers for the cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus and methods for their quick barcoding. – Journal of Bryology 40(3): 302-305  (www link)

 Štechová T., Manukjanová A. & Bradáčová J. 2017[2018]. Nálezy vzácných mechorostů na slatinných loukách ve Slavkovském lese. – Arnika 2/2017: 46–49  (pdf)

 Kučera J., Fialová L., Kubešová S., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Skoupá Z. & Tkáčiková J. 2017. Mechorosty zaznamenané v průběhu podzimních bryologicko-lichenologických dnů v Českém ráji (Sedmihorky) v roce 2015. – Bryonora 60: 13–23  (www link)

 Kučera J., Dřevojan P., Bradáčová J., Fialová L., Godovičová K., Janošík L., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Skoupá Z. & Tkáčiková J. 2017. Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního bryologicko-lichenologického setkání na Pálavě v roce 2017. – Bryonora 60: 1–12  (www link)

 Kučera J., Dřevojan P., Hradílek Z., Kubešová S., Laburdová J., Lysák F., Manukjanová A., Koval Š., Peterka T., Soldán Z., Štechová T. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVI.. – Bryonora 58: 73-78.  (www link)

 Kubešová S., Kučera J., Jandová J., Manukjanová A., Novotný I., Táborská M. & Tkáčiková J. 2016. Mechorosty zaznamenané během jarního Bryologicko-lichenologického setkání na Mohelenském mlýně v dubnu 2016. – Bryonora 58: 28-37.  (www link)

 Kučera J., Bradáčová J., Fialová L., Jandová J., Manukjanová A., Oliveriusová D., Plaček J., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2016. Mechorosty zaznamenané v průběhu Bryologicko-lichenologických dnů na Semilsku v září 2016. – Bryonora 58: 18-27.  (www link)

 Carter B.E., Larraín J., Manukjanová A., Shaw B., Shaw A.J., Heinrichs J., de Lange P., Suleiman M., Thouvenot L. & von Konrat M. 2017. Species delimitation and biogeography of a southern hemisphere liverwort clade, Frullania subgenus Microfrullania (Frullaniaceae, Marchantiophyta). – Molecular Phylogenetics and Evolution 107: 16-26  (www link)

 Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

 Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

 Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

 Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. 2014[2015]. Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha [64 pp.]  (pdf)

 Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

 Manukjanová A., Kučera J. & Štechová, T. 2014. Drought survival test of eight fen moss species. – Cryptogamie, Bryologie 35(4): 397-403.  (www link)

 Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kučera J. 2014 '2013'. Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 120-127.  (pdf)

 Štechová T., Manukjanová A. & Ondráček O. 2013 [2014]. Bryoflóra vybraných rašelinišť a pramenišť v okolí Božího Daru v Krušných horách. – Severočeskou Přírodou 44: 103-114  (pdf)

 Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

 Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. 2010. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16: 1–11.  (pdf)

 Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. 2010. Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České Republice. – Bryonora 46: 22–32.  (pdf)

 Štechová T., Manukjanová A. et Čejková A. 2011. Bryoflóra tří rašelinných luk v Orlických horách. – Bryonora 47: 52–56.  (pdf)