Untitled Document

photoEva Holá

  • e-mail: eva.neurazy (zavináč) gmail.com

 

Vzdělání

2008 – 2015

2006 – 2008

2002 – 2006

Odborné zájmy

Zaměstnání

2008–2015

Zahraniční stáže/kurzy

Publikace

1. Hlavní publikace

 Holá E., Košnar J. & Kučera J. 2015. Comparison of Genetic Structure of Epixylic Liverwort Crossocalyx hellerianus between Central European and Fennoscandian Populations. – PLoS ONE 10(7): e0133134  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., ..., Holá E., et al. 2015. Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. – Ecological Indicators 57: 497–504  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., Holá E. & Novozámská E. 2015. Decline in bryophyte diversity in predominant types of central European managed forests. – Biodiversity and Conservation doi:10.1007/s10531-015-0863-2  (www link)

 Holá E., Vrba J., Linhartová R., Novozámská E., Zmrhalová M., Plášek V. & Kučera J. 2014. Thirteen years on the hunt for Buxbaumia viridis in the Czech Republic: still on the tip of the iceberg?. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(2): 137-145.  (pdf)  (www link)

 Holá E., Vesalainen T., Těšitel J. & Laaka-Lindberg S. 2014. Sex ratio, sex-specific pattern in vegetative growth and gemma production in an aquatic liverwort, Scapania undulata (Marchantiophyta: Scapaniaceae). – Botanical Journal of the Linnean Society 175(2): 229–241.  (www link)

 Holá E., Kučera J. & Těšitel J. 2011. Comparison of gemma production among three Lophozia species during the growing season. – Flora 206(8): 691-768.  (www link)

2. Ostatní publikace

Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek H., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kučera J. 2014[2015]. Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. – Acta rerum naturalium 17: 7–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. 2014[2015]. Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha [64 pp.]  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Horáková V., Holá E. & Novozámská E. 2012. Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) – nový obyvatel krkonošských tlejících dřev. – Opera Corcontica 49: 197–203.  (www link)

Kučera J., Kubešová S. & Holá E. 2012. Nová bryologická literatura XXVI. – Bryonora 49: 38-53.  (pdf)

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J. 2011[2012]. Bryofloristický příspěvek z Tišnovska. – Bryonora 48: 4–10.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S., Holá E., Mišíková K. & Plášek V. 2010[2011]. Nová bryologická literatura XXIII. – Bryonora 46: 81–84.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. 2010. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16: 1–11.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. 2010. Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České Republice. – Bryonora 46: 22–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. 2010. Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České Republice. – Bryonora 45: 1–11.

Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Holá E., Němcová L. & Plášek V. 2010. Nová bryologická literatura XXII. – Bryonora 45: 63-84.  (pdf)

Mikulášková E., Berka T., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Mudrová R. & Musil Z. 2007. Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v NP Šumava. – Bryonora 40: 14–27.  (www link)

Novotný I., Košnar J., Kubešová S., Holá E., Marková I., Mikulášková E., Plášek V. & Hanychová M. 2007. Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině. – Bryonora 39: 25–38.  (www link)

Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E. 2007. Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. – Erica 14: 5–12.

Holá E. 2006. Bryoflóra horního toku Křemelné na Šumavě. – Silva Gabreta 12: 109–131.  (www link)