Untitled Document

Alumni 2014-2015

PhD students

 

photoEva Holá

  • e-mail: eva.neurazy_at_gmail.com
  • biology and ecology of liverworts, particularly epixylic, floristics

Publications

1. Main publications

 Vanderpoorten A., Patiño J., Desamoré A., Laenen B., Gorski P., Papp B., Holá E., Korpelainen H., & Hardy O. 2019. To what extent are bryophytes efficient dispersers?. – Journal of Ecology 107(5): 2149-2154  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hermy M., Dvořák D., Fellner R., Malíček J., Palice Z., Tenčík A., Holá E., Novozámská E., Kuras T., Trnka F., Zedek M., Kasák J., Gabris R., Sedláček O., Tajovský K., & Kadlec T. 2019. Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. – Ecological Indicators 101: 904-912  (www link)

 Holá E., Kocková J. & Těšitel J. 2017. DNA barcoding as a tool for identification of host association of root-hemiparasitic plants. – Folia Geobotanica 52: 227–238.  (www link)

 Singh P., Ekrtová E., Holá E., Štechová T., Grill S., & Hájek M. 2020. Restoration of rare bryophytes in degraded rich fens: The effect of sod-and-moss removal. – Journal for Nature Conservation, online early, doi:10.1016/j.jnc.2020.125928  (www link)

 Holá E., Košnar J. & Kučera J. 2015. Comparison of Genetic Structure of Epixylic Liverwort Crossocalyx hellerianus between Central European and Fennoscandian Populations. – PLoS ONE 10(7): e0133134  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., ..., Holá E., et al. 2015. Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. – Ecological Indicators 57: 497–504  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., Holá E. & Novozámská E. 2015. Decline in bryophyte diversity in predominant types of central European managed forests. – Biodiversity and Conservation doi:10.1007/s10531-015-0863-2  (www link)

 Holá E., Vrba J., Linhartová R., Novozámská E., Zmrhalová M., Plášek V. & Kučera J. 2014. Thirteen years on the hunt for Buxbaumia viridis in the Czech Republic: still on the tip of the iceberg?. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(2): 137-145.  (pdf)  (www link)

 Holá E., Vesalainen T., Těšitel J. & Laaka-Lindberg S. 2014. Sex ratio, sex-specific pattern in vegetative growth and gemma production in an aquatic liverwort, Scapania undulata (Marchantiophyta: Scapaniaceae). – Botanical Journal of the Linnean Society 175(2): 229–241.  (www link)

 Holá E., Kučera J. & Těšitel J. 2011. Comparison of gemma production among three Lophozia species during the growing season. – Flora 206(8): 691-768.  (www link)

2. Other publications

Dřevojan P., Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. 2020. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. – Bryonora 66: 62–73.  (www link)

Kučera J., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Man M., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Štěrbová J., Vicherová E. & Wierzgoń M. 2019. Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Horažďovicku (duben 2018). – Bryonora 64: 21-30.  (pdf)

Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek H., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kučera J. 2014[2015]. Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. – Acta rerum naturalium 17: 7–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. 2014[2015]. Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha [64 pp.]  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Horáková V., Holá E. & Novozámská E. 2012. Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) – nový obyvatel krkonošských tlejících dřev. – Opera Corcontica 49: 197–203.  (www link)

Kučera J., Kubešová S. & Holá E. 2012. Nová bryologická literatura XXVI. – Bryonora 49: 38-53.  (pdf)

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J. 2011[2012]. Bryofloristický příspěvek z Tišnovska. – Bryonora 48: 4–10.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S., Holá E., Mišíková K. & Plášek V. 2010[2011]. Nová bryologická literatura XXIII. – Bryonora 46: 81–84.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. 2010. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16: 1–11.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. 2010. Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České Republice. – Bryonora 46: 22–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. 2010. Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České Republice. – Bryonora 45: 1–11.

Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Holá E., Němcová L. & Plášek V. 2010. Nová bryologická literatura XXII. – Bryonora 45: 63-84.  (pdf)

Mikulášková E., Berka T., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Mudrová R. & Musil Z. 2007. Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v NP Šumava. – Bryonora 40: 14–27.  (www link)

Novotný I., Košnar J., Kubešová S., Holá E., Marková I., Mikulášková E., Plášek V. & Hanychová M. 2007. Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině. – Bryonora 39: 25–38.  (www link)

Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E. 2007. Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. – Erica 14: 5–12.

Holá E. 2006. Bryoflóra horního toku Křemelné na Šumavě. – Silva Gabreta 12: 109–131.  (www link)


 

photoJiří Košnar

  • visiting address: Na Zlaté stoce 1 ('villa'), rm. 106 or Molecular Biology of Plants Lab, , Branišovská 31, bldg. A, rm. 104-106
  • e-mail: jirikosnar_at_seznam.cz
  • Tel.: +420 38 777 2303, *2365, *2271
  • systematics, bryofloristics

 

Publications

Main publications

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2020. Genetic variation in two cryptic species of the rare fen moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic. – Preslia 92: 57–72.  (www link)

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2018. Microsatellite primers for the cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus and methods for their quick barcoding. – Journal of Bryology 40(3): 302-305  (www link)

 Holá E., Košnar J. & Kučera J. 2015. Comparison of Genetic Structure of Epixylic Liverwort Crossocalyx hellerianus between Central European and Fennoscandian Populations. – PLoS ONE 10(7): e0133134  (www link)

 Košnar J. & Kolář F. 2009. A taxonomic study of selected European taxa of the Tortula muralis (Pottiaceae, Musci) complex: variation in morphology and ploidy level. – Preslia 81: 399–421  (pdf)  (www link)

 Drag L., Košnar J., Čížek L. 2013. Development and characterization of ten polymorphic microsatellite loci for the Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo) (Coleoptera: Cerambycidae). – Conservation Genetics Resources 5: 907-909.  (www link)

 Redchenko O., Vondrák J., Košnar J. 2012. The oldest sequenced fungal herbarium sample. – Lichenologist 44: 715-718.  (www link)

 Prach K., Košnar J., Klimešová J., Hais M. 2010. High Arctic vegetation after 70 years: a repeated analysis from Svalbard. – Polar Biology 33: 635-639.  (www link)

 Košnar J., Košnar J., Herbstová M., Macek P., Rejmánková E., Štech M. 2010. Natural hybridization in tropical spikerushes of Eleocharis subgenus Limnochloa (Cyperaceae): evidence from morphology and DNA markers. – American Journal of Botany, 97: 1229-1240.  (www link)

 Kučera J., Košnar J. & Werner O. 2013. Partial generic revision of Barbula (Musci: Pottiaceae): Re-establishment of Hydrogonium and Streblotrichum, and the new genus Gymnobarbula. – Taxon 62(1): 21–39.  (www link)

 Košnar J., Herbstová M., Kolář F., Koutecký P. & Kučera J. 2012. A case study of intragenomic ITS variation in bryophytes: Assessment of gene flow and role of polyploidy in the origin of European taxa of the Tortula muralis (Musci: Pottiaceae) complex. – Taxon 61(4):709-720  (www link)

 Košnar J. & Kučera J. 2010. The taxonomic identity and typification of Barbula montenegrina Breidl. & Szyszyl. (Bryopsida, Pottiaceae). – Journal of Bryology 32: 275-278.  (www link)

 Kučera J., Zmrhalová M., Shaw B., Košnar J., Plášek V. & Váňa J. 2010 [2009]. Bryoflora of selected localities of the Hrubý Jeseník Mts summit regions. – Časopis Slezského Muzea (A) 58: 115-167.  (pdf)

 Kučera J., Zmrhalová M., Buryová B., Košnar J., Plášek V. & Váňa J. 2004. Bryoflora of the glacial cirques of the Western Krkonoše Mts. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 53: 1-47.  (pdf)

Other publications

Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

Dřevojan P., Eckstein J., Hájek M., Hájková P., Hradílek Z., Košnar J., Kučera J., Šímová A. & Vicherová E. 2017. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVIII. – Bryonora 60: 65–69  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Mikulášková E., Berka T., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Mudrová R. & Musil Z. 2007. Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v NP Šumava. – Bryonora 40: 14–27.  (www link)

Novotný I., Košnar J., Kubešová S., Holá E., Marková I., Mikulášková E., Plášek V. & Hanychová M. 2007. Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině. – Bryonora 39: 25–38.  (www link)

Kučera T., Peksa O., Košnar J. 2006. K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. – In: Kučera T. et Navrátilová J. (eds.): Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. – Česká botanická společnost, Praha, 91–106.

Novotný I. & Košnar J., eds. 2006. Mechorosty zaznamenané v průběhu 13. jarního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v Bílých Karpatech. – Bryonora 37: 23–32.  (www link)


 

MSc students

 

photoJitka Bradáčová

  • e-mail: jitka.bradacova_at_centrum.cz
  • ecology and biology of fen mosses (particularly Helodium blandowii)

 

Publications