Untitled Document

Alumni 2014-2015

PhD students

 

photoEva Holá

  • e-mail: eva.neurazy_at_gmail.com
  • biology and ecology of liverworts, particularly epixylic, floristics

Publications

1. Main publications

 Holá E., Košnar J. & Kučera J. 2015. Comparison of Genetic Structure of Epixylic Liverwort Crossocalyx hellerianus between Central European and Fennoscandian Populations. – PLoS ONE 10(7): e0133134  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., ..., Holá E., et al. 2015. Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. – Ecological Indicators 57: 497–504  (www link)

 Hofmeister J., Hošek J., Holá E. & Novozámská E. 2015. Decline in bryophyte diversity in predominant types of central European managed forests. – Biodiversity and Conservation doi:10.1007/s10531-015-0863-2  (www link)

 Holá E., Vrba J., Linhartová R., Novozámská E., Zmrhalová M., Plášek V. & Kučera J. 2014. Thirteen years on the hunt for Buxbaumia viridis in the Czech Republic: still on the tip of the iceberg?. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(2): 137-145.  (pdf)  (www link)

 Holá E., Vesalainen T., Těšitel J. & Laaka-Lindberg S. 2014. Sex ratio, sex-specific pattern in vegetative growth and gemma production in an aquatic liverwort, Scapania undulata (Marchantiophyta: Scapaniaceae). – Botanical Journal of the Linnean Society 175(2): 229–241.  (www link)

 Holá E., Kučera J. & Těšitel J. 2011. Comparison of gemma production among three Lophozia species during the growing season. – Flora 206(8): 691-768.  (www link)

2. Other publications

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek H., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kučera J. 2014[2015]. Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. – Acta rerum naturalium 17: 7–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. 2014[2015]. Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha [64 pp.]  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Horáková V., Holá E. & Novozámská E. 2012. Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) – nový obyvatel krkonošských tlejících dřev. – Opera Corcontica 49: 197–203.  (www link)

Kučera J., Kubešová S. & Holá E. 2012. Nová bryologická literatura XXVI. – Bryonora 49: 38-53.  (pdf)

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J. 2011[2012]. Bryofloristický příspěvek z Tišnovska. – Bryonora 48: 4–10.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S., Holá E., Mišíková K. & Plášek V. 2010[2011]. Nová bryologická literatura XXIII. – Bryonora 46: 81–84.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. 2010. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16: 1–11.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. 2010. Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České Republice. – Bryonora 46: 22–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. 2010. Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České Republice. – Bryonora 45: 1–11.

Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Holá E., Němcová L. & Plášek V. 2010. Nová bryologická literatura XXII. – Bryonora 45: 63-84.  (pdf)

Mikulášková E., Berka T., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Mudrová R. & Musil Z. 2007. Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v NP Šumava. – Bryonora 40: 14–27.  (www link)

Novotný I., Košnar J., Kubešová S., Holá E., Marková I., Mikulášková E., Plášek V. & Hanychová M. 2007. Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině. – Bryonora 39: 25–38.  (www link)

Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E. 2007. Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. – Erica 14: 5–12.

Holá E. 2006. Bryoflóra horního toku Křemelné na Šumavě. – Silva Gabreta 12: 109–131.  (www link)


 

photoJiří Košnar

  • visiting address: Na Zlaté stoce 1 ('villa'), rm. 106 or Molecular Biology of Plants Lab, , Branišovská 31, bldg. A, rm. 104-106
  • e-mail: jirikosnar_at_seznam.cz
  • Tel.: +420 38 777 2303, *2365, *2271
  • systematics, bryofloristics

 

Publications

Main publications

 Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J. 2018. Microsatellite primers for the cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus and methods for their quick barcoding. – Journal of Bryology, DOI: 10.1080/03736687.2018.1450199  (www link)

 Holá E., Košnar J. & Kučera J. 2015. Comparison of Genetic Structure of Epixylic Liverwort Crossocalyx hellerianus between Central European and Fennoscandian Populations. – PLoS ONE 10(7): e0133134  (www link)

 Košnar J. & Kolář F. 2009. A taxonomic study of selected European taxa of the Tortula muralis (Pottiaceae, Musci) complex: variation in morphology and ploidy level. – Preslia 81: 399–421  (pdf)  (www link)

 Drag L., Košnar J., Čížek L. 2013. Development and characterization of ten polymorphic microsatellite loci for the Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo) (Coleoptera: Cerambycidae). – Conservation Genetics Resources 5: 907-909.  (www link)

 Redchenko O., Vondrák J., Košnar J. 2012. The oldest sequenced fungal herbarium sample. – Lichenologist 44: 715-718.  (www link)

 Prach K., Košnar J., Klimešová J., Hais M. 2010. High Arctic vegetation after 70 years: a repeated analysis from Svalbard. – Polar Biology 33: 635-639.  (www link)

 Košnar J., Košnar J., Herbstová M., Macek P., Rejmánková E., Štech M. 2010. Natural hybridization in tropical spikerushes of Eleocharis subgenus Limnochloa (Cyperaceae): evidence from morphology and DNA markers. – American Journal of Botany, 97: 1229-1240.  (www link)

 Kučera J., Košnar J. & Werner O. 2013. Partial generic revision of Barbula (Musci: Pottiaceae): Re-establishment of Hydrogonium and Streblotrichum, and the new genus Gymnobarbula. – Taxon 62(1): 21–39.  (www link)

 Košnar J., Herbstová M., Kolář F., Koutecký P. & Kučera J. 2012. A case study of intragenomic ITS variation in bryophytes: Assessment of gene flow and role of polyploidy in the origin of European taxa of the Tortula muralis (Musci: Pottiaceae) complex. – Taxon 61(4):709-720  (www link)

 Košnar J. & Kučera J. 2010. The taxonomic identity and typification of Barbula montenegrina Breidl. & Szyszyl. (Bryopsida, Pottiaceae). – Journal of Bryology 32: 275-278.  (www link)

 Kučera J., Zmrhalová M., Shaw B., Košnar J., Plášek V. & Váňa J. 2010 [2009]. Bryoflora of selected localities of the Hrubý Jeseník Mts summit regions. – Časopis Slezského Muzea (A) 58: 115-167.  (pdf)

 Kučera J., Zmrhalová M., Buryová B., Košnar J., Plášek V. & Váňa J. 2004. Bryoflora of the glacial cirques of the Western Krkonoše Mts. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 53: 1-47.  (pdf)

Other publications

Dřevojan P., Eckstein J., Hájek M., Hájková P., Hradílek Z., Košnar J., Kučera J., Šímová A. & Vicherová E. 2017. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVIII. – Bryonora 60: 65–69  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Mikulášková E., Berka T., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Mudrová R. & Musil Z. 2007. Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v NP Šumava. – Bryonora 40: 14–27.  (www link)

Novotný I., Košnar J., Kubešová S., Holá E., Marková I., Mikulášková E., Plášek V. & Hanychová M. 2007. Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině. – Bryonora 39: 25–38.  (www link)

Kučera T., Peksa O., Košnar J. 2006. K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. – In: Kučera T. et Navrátilová J. (eds.): Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. – Česká botanická společnost, Praha, 91–106.

Novotný I. & Košnar J., eds. 2006. Mechorosty zaznamenané v průběhu 13. jarního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v Bílých Karpatech. – Bryonora 37: 23–32.  (www link)


 

MSc students

 

photoJitka Bradáčová

  • e-mail: jitka.bradacova_at_centrum.cz
  • ecology and biology of fen mosses (particularly Helodium blandowii)

 

Publications